PDA

View Full Version : Regulamin Postępowania w Grze Watch Dogs 2UBI-Zuzu
11-09-2016, 11:53 AM
Zespół WATCH DOGS 2 dokłada starań na rzecz promowania i ochrony społeczności uczciwych graczy, a także zapewnienia bezpiecznej przestrzeni dla graczy wykorzystujących treści online. By nadać tym staraniom właściwy kształt, opracowaliśmy nowy regulamin gry obowiązujący wszystkich graczy oraz wzbogaciliśmy wersję PC naszej gry o narzędzie EasyAntiCheat.
EasyAntiCheat należy postrzegać jako swoistą usługę typu firewall, która chroni grę i nie dopuszcza do niej złośliwego oprogramowania ułatwiającego oszustwa, filtrując wszystko, co tylko próbuje uzyskać bezpośredni dostęp do klienta gry. W ten sposób EasyAntiCheat szybko wychwytuje oszustów na PC, niezależnie od wykorzystywanego przez nich oprogramowania.

Poniżej znajdziecie pełny regulamin gry WATCH DOGS 2, a jego najważniejsze punkty to:

Maksymalna kara dla oszustów obejmuje automatyczne i trwałe zablokowanie dostępu do wszelkich treści online przy pierwszym udowodnionym złamaniu regulaminu.
Gracze modyfikują pliki gry na własne ryzyko i muszą liczyć się z reakcją rozwiązań wymierzonych w oszustów. Jakiekolwiek modyfikowanie plików gry powiązanych z treściami online jest surowo zabronione.
Nękanie innych graczy oraz wszelkie inne nieodpowiednie zachowania są niedopuszczalne, a sprawcy będą ponosić konsekwencje takich zachowań.
Najważniejsza jest prywatność i bezpieczeństwo; dlatego też nie możemy publicznie komentować kroków podejmowanych przeciwko konkretnym graczom. Tym niemniej, nasz zespół z uwagą prześledzi każde doniesienie o oszustach i wyciągnie wobec nich odpowiednie konsekwencje.


Dziękujemy naszej społeczności za pomoc w utrzymaniu bezpiecznego i przyjaznego dla wszystkich środowiska gry.

Regulamin gry
Niniejszy regulamin gry stanowi uzupełnienie Warunków korzystania z usług Ubisoft (https://legal.ubi.com/termsofuse/pl-PL). Można w nich znaleźć dodatkowe zasady postępowania.
Gracze mają obowiązek wypełniać polecenia otrzymywane od personelu Ubisoft. Nie zastosowanie się do takich poleceń będzie traktowane jako złamanie regulaminu gry lub warunków korzystania z usługi i będzie skutkowało wyciągnięciem konsekwencji przez personel Ubisoft. Ubisoft zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zablokowania oraz skasowania każdego konta bez ostrzeżenia.

Kroki dyscyplinarne
Jeśli dojdzie do złamania regulaminu gry lub warunków korzystania z usługi, nasz dział obsługi klienta uczciwie i rzetelnie zbada dany przypadek. W zależności od wagi naruszenia oraz wcześniejszych zachowań gracza, zespół działu obsługi klienta może podjąć następujące kroki:

Upomnieć gracza, który dopuścił się naruszenia.
Tymczasowo lub trwale zablokować graczowi dostęp do treści online.Maksymalna kara to trwałe zablokowanie dostępu przy pierwszym naruszeniu regulaminu

Należy też pamiętać, że rodzaj oraz czas trwania podjętych kroków dyscyplinarnych może różnić się od wymienionych powyżej, ich dobór pozostaje bowiem całkowicie w gestii Ubisoft, a każdy przypadek naruszenia regulaminu będzie rozpatrywany indywidualnie.

Poniżej przedstawiamy przykłady zachowań, które mogą skutkować zablokowaniem dostępu do treści online lub ograniczeniem innych sposobów użytkowania gry:

Oszustwa / Hakowanie:

Korzystanie ze zmodyfikowanej wersji klienta gry lub zewnętrznego oprogramowania, które zapewni graczowi nieuczciwą przewagę lub negatywnie wpłynie na wrażenia z gry czerpane przez innych użytkowników.
Eksploatowanie dla własnej korzyści jakichkolwiek nowych lub znanych wcześniej usterek oraz błędów.
Wszelkie próby edycji, uszkadzania lub zmiany kodu gry oraz danych wpływających na rozgrywkę online są zabronione. Chociaż modyfikowanie danych gry dla trybu jednoosobowego jest tolerowane, użytkownik robi to na własne ryzyko, może bowiem paść ofiarą oprogramowania wychwytującego oszustwa.
Wykorzystanie zewnętrznych klientów gry w celu oszukiwania oraz hakowania lub botowania gry jest surowo zabronione.
Dystrybucja lub publikacja trainerów, programów hakujących, trojanów oraz wszelkiego złośliwego oprogramowania jest surowo zabroniona.


Język i zachowanie:Prezentowanie lub publikowanie (za pośrednictwem publicznych forów, prywatnych czatów oraz innych środków przekazu) wszelkich wypowiedzi bądź treści niezgodnych z regulaminem gry jest zakazane, dotyczy to zwłaszcza:

Materiałów o charakterze pornograficznym i jednoznacznie seksualnym.
Wypowiedzi zawierających zwroty nielegalne, niebezpieczne, zastraszające, obraźliwe, obsceniczne, wulgarne, szkalujące, nienawistne, rasistowskie, seksistowskie, homofobiczne, przesycone nadmierną przemocą lub aluzjami seksualnymi, a także piętnujące przekonania etyczne lub religijne.
Podszywania się pod innych użytkowników lub pracowników Ubisoft.
Podejmowania lub zachęcania do jakichkolwiek nielegalnych zachowań lub czynności.
Rozpowszechniania lub wyłudzania jakichkolwiek danych osobowych.
Spamowania, reklamowania lub promowania jakichkolwiek produktów oraz podejmowania wszelkich innych działań, które mogą zakłócać ogólny przebieg rozgrywki.
Nękania lub zastraszania innych użytkowników lub pracowników Ubisoft, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.Nazwy użytkowników: Graczom nie wolno tworzyć nazw użytkowników naruszających regulamin gry, w tym również takich, które poprzez specyficzną pisownię lub użycie określonych znaków naruszałyby którąś z powyższych zasad. Nazwy użytkowników nie mogą:

Zawierać zwrotów nienawistnych, rasistowskich, szkalujących, obscenicznych, wulgarnych lub obraźliwych.
Umożliwiać podszywanie się pod pracowników Ubisoft.
Umożliwiać podszywanie się pod innych użytkowników lub pracowników Ubisoft.
Zawierać znaków, obiektów ani nazw produktów objętych ochroną towarową lub prawami autorskimi.
Zawierać nawiązań religijnych lub historycznych.Bezpieczeństwo konta
Gracze są odpowiedzialni za ochronę swoich własnych kont, w tym za zabezpieczenie swoich systemów i kont przed ewentualnym zagrożeniem.

Tym niemniej, Ubisoft dołoży najwyższych starań, by pomóc graczowi, który uzna, że bezpieczeństwo jego konta jest zagrożone lub naruszone. Jeśli konto zostanie skradzione lub wykorzystane przez nieupoważnioną osobę trzecią, personel Ubisoft zbada sprawę, blokując na ten czas dane konto.

Ubisoft nie zapewnia żadnej rekompensaty za wszelkie szkody powstałe w wyniku nielegalnego użytkowania konta. Niezbędne kroki mogą zostać podjęte wyłącznie po dokładnym zbadaniu sprawy.

Wszelkie próby piractwa lub kradzieży kont będą karane i mogą prowadzić do obarczenia zawinionej osoby odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Obsługa klienta
Nasz zespół obsługi klienta jest gotów pomóc wam we wszystkich problemach, jakie mogą pojawić się w trakcie gry. Z obsługą klienta możecie skontaktować się za pośrednictwem strony wsparcia, http://support.ubisoft.com/.

Oto kilka przykładowych sytuacji, w których może wam pomóc obsługa klienta:

Uzyskanie szybkiej odpowiedzi na pytanie lub rozwiązanie problemu, choć czas reakcji może być uzależniony od aktualnego obciążenia działu obsługi klienta.
Dołożymy wszelkich starań, by nie interweniować i nie ingerować w grę, chyba że będzie to konieczne dla realizacji naszych zadań.
Wszyscy nasi gracze traktowani są identycznie.
Każdy incydent wypełniający znamiona złamania regulaminu zostanie poddany dokładnemu sprawdzeniu. Do czasu wydania ostatecznego werdyktu wobec gracza stosowane jest domniemanie niewinności.
Wszystkie sankcje będą wymierzane możliwie jak najszybciej, przy uwzględnieniu wagi naruszenia regulaminu, okoliczności oraz dotychczasowego postępowania gracza.
Cała korespondencja prowadzona pomiędzy graczem i zespołem obsługi klienta ma charakter prywatny i nie będzie udostępniana innym użytkownikom.Prosimy o stosowanie się do regulaminu gry
Pomóżcie nam uczynić tę stronę, grę oraz fora przyjazną strefą społecznościową. Przestrzegajcie regulaminu gry i zachęcajcie do tego innych graczy. Jeśli zetkniecie się z graczem, który nie czytał regulaminu, grzecznie poradźcie mu, by się z nim zapoznał.