PDA

View Full Version : [Rozgrywka] Skrzynia PadlinożercyUBI-Zuzu
12-09-2016, 04:49 PM
Typ błędu: Rozgrywka
Nazwa błędu: Skrzynia Padlinożercy
Opis: Wiemy o błędzie, przez który Skrzynia Padlinożercy w Bazie Operacyjnej nie skaluje się wraz z Poziomem Świata
Status: Błąd zostanie naprawiony w kolejnej aktualizacji