PDA

View Full Version : Informacje o patchu – aktualizacja WinterfestUbi-Ligario
04-28-2017, 09:44 AM
Drodzy Miłośnicy Steep!

Dodatek DLC Winterfest wraz z najnowszą aktualizacją gry już jest. Sprawdźcie poniżej, co dodaliśmy, poprawiliśmy i naprawiliśmy. Komentarze i opinie są jak zwykle mile widziane :)

Bawcie się dobrze!

Ekipa Steep

NOWOŚCI


Dodano tryb obniżonej funkcjonalności
Gracze mogą teraz kontynuować grę w Steep, nawet jeśli niektóre usługi live są niedostępne (uwaga: nie dotyczy trybu offline).


Wydarzenia firmowe dostępne na stałe
Jeśli przegapiliście niektóre z naszych wyzwań firmowych, oto szansa na nadrobienie zaległości.

Elementy związane z Winterfestem dostępne w górach
Każdy gracz zobaczy budowle rodem z Winterfestu – niezależnie od tego, czy posiada dodatek, czy nie.

Nowe przedmioty do personalizacji
Zapoznaj się z nimi w sekcji sklepowej gry.

Nowe sportowe wzory do personalizacji
Gracze mogą teraz personalizować swoją postać pod kątem sportu.


USPRAWNIENIA


Tablica powitalna nadal pokazuje aktywności po przeniesieniu gracza z jednego świata do drugiego.
Usprawniono system przenoszenia graczy, by nie pojawiali się wewnątrz obiektów.
Tablica wyników dla wyzwań Turnieju będzie pokazywana, nawet gdy gracz nie zostanie do niego zakwalifikowany.
Skały przy urwiskach zyskały lepszą grafikę i dłuższe cienie.
Ulepszono level design w Kitchick Town (Alaska).
Ulepszono detale w Sawmill (Alaska).
Aktualizacja zmian w kontaktach online nie wymaga teraz ponownego uruchamiania gry.
Postać gracza nie jest już zakrywana przez menu podczas podglądu przedmiotów w sklepie.
Ulepszono tryb obserwatora:
Gracze mogą obserwować kogoś znajdującego się w innym świecie.
Gracze nie mogą być obserwowani w ramach danego sportu, gdy zmienili go na inny.
Podczas obserwacji znajomego interfejs wyświetla podpowiedzi.
Gracze nie zostają zablokowani w trybie obserwatora po zmianie podglądu na nowego gracza.
W trybie obserwatora gracze mogą kontynuować śledzenie postępów obserwowanego, który zmienił świat.
[PC]Zmieniono zachowanie kamery w przypadku przeciągania widoku w widoku górskim. Przesuwanie jest teraz płynne i zachodzi ze stałą prędkością.
[PC]Wprowadzono zmiany w przybliżaniu i oddalaniu za pomocą kółka myszy w widoku górskim. Kamera przesuwa się teraz płynnie i zwalnia w pobliżu gruntu.
[PC]Dodano możliwość kontrolowania kursora na stronach interfejsu. Gracz może teraz przesuwać go za pomocą klawiszy WSAD i wywoływać interakcję z aktywnymi elementami interfejsu, używając spacji.
[PC] Wprowadzono zmiany w ustawieniach kontrolera w grze, aby możliwe było użycie zewnętrznego oprogramowania.


NAPRAWIONE BŁĘDY

- Tekst „Pomiń filmik” nie ma zarysu.
- Podczas używania lornetki i szybkiego przesuwania kursora nad wyzwaniami i znacznikami stref lądowania pojawiają się problemy z grafiką.
- W przypadku używania lornetki przez gracza A i zmiany dyscypliny przez gracza B zmiana nie będzie dotyczyła gracza A.
- Komunikat „Limit flag osiągnięty, najstarsza została usunięta” pozostanie na ekranie w przypadku aktywowania wielu flag.
- Nagłe przejście widoku do końcówki filmiku z wdrażania może spowodować wyświetlenie postaci w pozycji litery T.
- [Strona Jeźdźca] Podpowiedzi dotyczące używania L1/R1 w celu zmiany kategorii wyświetlają się, nawet jeśli jest tylko jedna kategoria.
- Użytkownik może napotkać trudności z ukończeniem etapu trzeciego wdrażania w przypadku pominięcia jednego z punktów kontrolnych.
- Odznaki w okienku Ubisoft Club nie pokazują pełnych informacji.
- Kliknięcie powiadomienia w celu obejrzenia nagrody otrzymanej w ramach danego sportu nie działa, jeśli gracz jest w trakcie jazdy w innej dyscyplinie.
- Pompon czapki nachodzi na amerykański kask futbolowy.
- [BRAZYLIJSKI] Tekst informujący użytkownika o minimalnym wyniku wymaganym do zakwalifikowania się do pierwszej fazy turnieju się nie pojawia.

- Brak informacji o nagrodach, punktach doświadczenia i wymaganiach w panelu informacyjnym dla wszystkich wyzwań w widoku górskim.
- Niektóre elementy nie powinny świecić w ciemności.
- Przy głośności muzyki ustawionej na 0 podczas niektórych wyzwań na Alasce wciąż słychać muzykę.
- Przy szybkim przełączaniu zawodników wybierany jest nieprawidłowy gracz lub strój.
- Po pominięciu starego wdrażania nie pojawia się Mont Lachat du Chatillon.
- Użytkownik nie może ponownie użyć kostiumu Wielkiej Stopy, jeśli zamieni go na inny.
- Jeśli dwójce użytkowników nie powiedzie się to samo wyzwanie, pojawia się komunikat „Gracz ustanawia rekord wyzwania X”.
- Promień latarki pojawia się na snowboardzie po wciśnięciu przycisku w dół na padzie kierunkowym lub klawisza F3, nawet jeśli gracz nie używa latarki.
- Nie można stworzyć wyzwania bliżej niż 200 metrów od innego wyzwania.
- W widoku GoPro paralotnia wydaje się drżeć.
- Funkcja powtórzenia nie jest zablokowana podczas drugiego etapu wdrażania.
- Tekst podpowiedzi informuje gracza o tym, że ma dostęp do historii górskich i wyzwań w trakcie pierwszego odcinka, podczas gdy ma dostęp jedynie do dwóch wyzwań.

- W menu postępu tekst nachodzi na siebie, jeśli gracz zdobędzie ponad 100 medali.
- Błędna pisownia „Aręte de Tricot”.
- Głos narratora nachodzi na dźwięk filmiku, jeśli gracz włączy filmik, zanim narrator skończy mówić.
- Po ukończeniu sekwencji wdrażania strefa Refuge du Lessy zostaje ponownie zablokowana.
- Jeśli gracz powtórzy określoną liczbę razy niektóre wyzwania, mogą się pojawić problemy z grafiką.
- [ANGIELSKI] Literówki w podpowiedzi: Wychyl [LS] i [RS] w przeciwne kierunki, by jechać przodem/tyłem (narty) lub odwrotnie/normalnie (snowboard).
- Postać kontynuuje zjazd po osiągnięciu ostatniego celu mimo rozpoczęcia filmiku z wdrażania.
- Po ukończeniu wyzwania społeczności Steep i ponownym uruchomieniu gry wynik gracza nie zostaje zapisany.
- Brakujące znaki odznaczenia w menu Jeźdźca dla przedmiotów odblokowanych dzięki historiom górskim po zmianie masywu.
- Podczas trybu dowolnego pojawiają się dwa znaczniki punktu kontrolnego mimo braku aktywnego zadania.
- Ikona grupy nie zostaje zaktualizowana po dołączeniu nowego użytkownika w przypadku zmiany masywu z poziomu ekranu ładowania.
- Gracz nie może zmienić pory dnia ostatniego etapu swojego zjazdu w powtórce.

- Muzyka jazdy dowolnej nie zaczyna się, jeśli gracz pojawi się w punkcie wyjścia lub w wyzwaniu wingsuitu i rozpocznie jazdę na snowboardzie.
- Paralotnia nie zawsze wykrywa elementy otoczenia i nie wykorzystuje wzniesień grani.
- W określonych warunkach osiągnięcie i odznaka uplay „Legenda górska” nie zostają przyznane.
- Wciśnięcie przycisku w dół na padzie kierunkowym w trybie patrzenia powoduje miganie tekstu w panelu informacyjnym
- Zmiana dyscypliny z nart lub snowboardu na paralotnię i szybkie poruszanie się powoduje pojawienie się rozerwanego spadochronu.
- Postęp ukończenia historii górskich resetuje się w przypadku ponownego podejścia do historii górskiej, która została już ukończona.
- Użytkownik może aktywować funkcję sprintu lornetki, wciskając kombinację przycisków, co pozwoli na swobodne poruszanie kamerą wokół gracza.
- Gracze otrzymują komunikaty powitalne i dotyczące nagród po zmianie na masyw Alaski, a nie przy drugim uruchomieniu.
- Brak zgodności pomiędzy strefami lądowania w widoku górskim i menu postępu.
- Menu startowe zostaje zamknięte po wyjściu z określonych podmenu opcji.
- Zbyt mała czcionka licznika ukazującego czas pozostały do końca wyzwań firmowych.

- Użytkownik może stworzyć prywatne wyzwanie tuż przed publicznym wyzwaniem, blokując je dla siebie i innych użytkowników, jeśli odległość od punktu startowego jest większa.
- Na szlaku prywatnego wyzwania wyświetla się nieprawidłowy panel.
- Postać może wypaść z mapy, jeśli aktywuje spadochron wingsuitu tuż przed uderzeniem w ziemię.
- W widoku górskim w przypadku wyjścia z gry jednego z członków grupy ikona grupy się nie aktualizuje.
- W trybie patrzenia znika panel wyzwania.
- Szlak ukazany w powtórce wyzwania może być inny niż obserwowane widmo.
- Opuszczenie grupy może spowodować pojawienie się komunikatu „Nie udało się dołączyć”.
- Interfejs biletu na helikopter stapia się ze światem.
- Jeśli gracz usunie szlak z niezapomnianym momentem, niezapomniany moment wciąż będzie widoczny.

- Kamera nie zachowuje ustawienia oddalenia, gdy porusza się na dużych i małych wysokościach.
- Kask przyjacielskiego bobra nie ma kolizji ze snowboardem podczas chodzenia.
- Pole wyboru Widma z panelu listy akcji traci funkcjonalność po odznaczeniu go po raz pierwszy.
- Przy nowych głosach wdrażania nie pojawiają się napisy.
- Pusty panel w wyzwaniach, w którym nie pojawiają się żadne nagrody.
- Po wciśnięciu pada dotykowego zgodnie z zaleceniem komunikatu po zakończonym turnieju użytkownik zostaje nieprawidłowo przekierowany do nowej zakładki.
- Nieprawidłowe wartości „Mój rekord” i „Wynik do pobicia”.
- Pojawia się opóźnienie aż do 5 sekund – dopiero po tym czasie gracz może przystąpić do wyzwania z poziomu menu postępu.