PDA

View Full Version : Informacje o patchu – aktualizacja gry 1.10 – 26 czerwcaUBI-Zuzu
06-20-2017, 02:28 PM
Drodzy miłośnicy Steep,

Dodatek DLC – pakiet Ekstremalny zawierający 3 nowe niesamowite sporty będzie dostępny już wkrótce. A wraz z nim wprowadzamy najnowszą aktualizację gry. Zobaczmy, co się zmieni!


NOWOŚCI


Tryb offline light
Po wprowadzeniu trybu obniżonej funkcjonalności (http://forums.ubi.com/showthread.php/1636456) w poprzedniej aktualizacji gry i zapoznaniu się z waszymi opiniami, postanowiliśmy dodać możliwość grania, gdy serwery są offline.

Poprzednie wydarzenia firmowe
Wszystkie te wydarzenia są teraz na stałe dostępne w górach.

Nowe wiązania
Nowe wiązania spadochronu na kontrolery: RB/R1
Nowa opcja w wersji PC – kontroler
Do wersji na komputery PC dodaliśmy opcję włączania i wyłączania kontrolera, która pozwoli graczom dezaktywować kontroler bez odłączania go lub używać zewnętrznego oprogramowania, by przypisać przyciski klawiatury do kontrolera.USPRAWNIENIA


Powrót do ograniczenia do 4 pozycji na kole sportów dla graczy bez pakietów DLC.
Powrót do oryginalnych ustawień powietrznego dopalacza dla paralotni z powodu zbyt wielkich trudności w zdobyciu złotego medalu w „Podróży”.
Poprawa sprzężenia dźwięku podczas wykorzystania wzniesień paralotnią.
Optymalizacja liczby klatek na sekundę podczas zaliczania pierwszego punktu kontrolnego w wyzwaniu „The Tube” w Alpach, podczas przejazdu przez tunel.
Usprawnienie pamięci w celu zwiększenia limitu szlaków tworzonych podczas jednej sesji.
Istnieje teraz różnica pomiędzy istotnymi punktami odkrytymi przez użytkownika i udostępnianymi istotnymi punktami podczas sesji kooperacyjnej.

[PC] Opcje wielopróbkowego wygładzania krawędzi ze znakiem „+” przeznaczają więcej czasu przetwarzania, aby uzyskać lepszy obraz.
[PC] Ekrany przypisania przycisków kontrolera są bardziej czytelne.
[PC] Dodano nową trasę do testu w Alpach.


NAPRAWIONE BŁĘDY

[NAPRAWIONO] Błędy krytyczne występujące w specyficznych okolicznościach.
[NAPRAWIONO] Niezapomniany moment związany z bliskim lataniem przez 30 sekund nie aktywował się od aktualizacji Winter Fest.
[NAPRAWIONO] Zmiana masywu górskiego wywołana przełączaniem wyzwania na paralotni na inne w menu „Postępu” powoduje utratę części zdobyczy.
[NAPRAWIONO] Gracz nie może otworzyć koła dyscyplin, wciskając [RB/R1] w menu zawodnika, jeśli ten ma lornetkę ustawioną w tryb obserwacji.
[NAPRAWIONO] Jeśli gracz przełączy tryb z sanek na chodzenie, inni gracze widzą latające obok ich postaci lornetki.
[NAPRAWIONO] Podczas samouczka wprowadzającego użytkownik może utracić część swoich zdobyczy, gdy porusza się w trybie chodzenia po ukończeniu wyzwania „Chinaillon”.
[NAPRAWIONO] Brak kolizji kamery ze stokiem podczas przechodzenia do kolejnego wyzwania po ukończeniu wyzwania „Sumotori Sensei”.
[NAPRAWIONO] Problem z kontrolowaniem postaci po pojawieniu się w wyzwaniu „Podróż”.
[NAPRAWIONO] [Tylko XB1] Gracz odsyłany jest do sklepu XBL po wybraniu dowolnego z wyzwań społecznościowych na stronach wyzwań społecznościowych lub wyzwań live.
[NAPRAWIONO] Rzadkie powiadomienie bez nazwy gracza może się pojawić, gdy gracz aktywuje prywatne wyzwanie dla przyjaciół na innej górze i w tym samym czasie, w którym twórca wyzwania zmienia górę.

[NAPRAWIONO] Jeśli użytkownik odznaczy i zaznaczy ponownie pozycję „Medale” na liście akcji, pojawi się tylko widmo złotego medalu.
[NAPRAWIONO] Na dmuchanym łuku na początku wyzwania „Półrura” pojawia się biała tekstura.
[NAPRAWIONO] Widmo złotego medalu przejeżdża przez budynek na mecie podczas zjazdu w wyzwaniu „Porządek”.
[NAPRAWIONO] Jedno z widm historii górskiej „Wszyscy za jednego” przejeżdża przez filar dodany w ramach wyzwania z dodatku Winterfest „Na końcu języka”.
[NAPRAWIONO] Zmiana z postaci płci męskiej na żeńską, kiedy na wyposażeniu ma się kask „Legenda”, sprawia, że postać mówi głosem płci przeciwnej.
[NAPRAWIONO] Po zmianie postaci na postać innej płci, kiedy ma się na wyposażeniu kostium, postać używa prowokacji przypisanych do poprzednio założonego kostiumu.
[NAPRAWIONO] Podczas latania w wingsuicie przy dźwięku ustawionym na 0 słyszalny jest oddech postaci.
[NAPRAWIONO] Dźwięk helikoptera podczas scenki słyszalny jest przy dźwięku ustawionym na 0.

[NAPRAWIONO] Brak części audio (głosu narratora z samouczka, specjalnych efektów, wyzwań muzycznych) w przypadku włączenia gry podczas instalacji.
[NAPRAWIONO] Podczas wyzwań Winterfestu brakuje specyficznego dźwięku kończącego się czasu.
[NAPRAWIONO] [Animacja] [Sanki] Brak animacji zakładania lornetki podczas jazdy na sankach, zarówno dla gracza, jak i innych użytkowników w pobliżu.
[NAPRAWIONO] Po ponownym uruchomieniu gry opcja przejazdu bez interfejsu zostaje zresetowana.
[NAPRAWIONO] Animacja spadającego spadochronu nie aktywuje się, jeśli użytkownik otworzy go za blisko ziemi.
[NAPRAWIONO] Po restarcie gry podczas wyzwania w wingsuicie użytkownik pojawia się w nieprawidłowej dyscyplinie.
[NAPRAWIONO] Po zmianie regionu na Alaskę, dzięki powiadomieniu o wyzwaniu znajomego, gracz pojawia się w domyślnym miejscu pojawiania się na Alasce.

[NAPRAWIONO] [BRAZYLIJSKI] Nazwa wyzwania wystaje z panelu informacyjnego w trybie obserwacji.
[NAPRAWIONO] [ROSYJSKI] Nachodzenie na siebie elementów na końcu każdej walki z bossem.
[NAPRAWIONO] [WSZYSTKIE] Brakujące napisy dla Johna podczas finałów turnieju.
[NAPRAWIONO] [WSZYSTKIE] Nazwy prób i pojedynków są obcięte z dołu.
[NAPRAWIONO] [WSZYSTKIE] W menu społeczności niektóre elementy nachodzą na siebie.
[NAPRAWIONO] [POLSKI] Tekst informacyjny dla kategorii jazdy dowolnej nie jest wyświetlany w całości.
[NAPRAWIONO] [HISZPAŃSKI] Tekst niezapomnianego momentu „Coraz bliżej ziemia” nachodzi na informację o zdobytym doświadczeniu na końcu wyzwania.
[NAPRAWIONO] [POLSKI] Nieprawidłowa podpowiedź dotycząca otwierania spadochronu podczas wdrażania początkowego.
[NAPRAWIONO] [WSZYSTKIE] Tekst powitalny Winterfestu nachodzi na obrazek powyżej.
[NAPRAWIONO] W określonych okolicznościach gracz pojawia się w różnych dyscyplinach podczas zmiany masywu górskiego.
[NAPRAWIONO] Przycisk matchmakingu może być użyty do wysyłania i potwierdzania zaproszeń w trybie powtórki.
[NAPRAWIONO] Gdy obserwator nie używa latarki, jej promień jest widoczny u stóp jego postaci.
[NAPRAWIONO] Elementy postaci znikają, gdy gracz opuści tryb lornetki podczas chodzenia.
[NAPRAWIONO] W określonych okolicznościach wybór zmiany góry przy domyślnych ustawieniach zresetuje wszystkie spersonalizowane postacie.

[NAPRAWIONO] Pompon na czapce znika, gdy użytkownik przestawi tryb na chodzenie po założeniu wingsuitu.
[NAPRAWIONO] Brak licznika czasu podczas obserwowania gracza z listy znajomych.
[NAPRAWIONO] Nad głowami widm przestają się pojawiać ich medale, jeśli użytkownik odznaczy i zaznaczy ponownie pozycję „Medale” na liście akcji.
[NAPRAWIONO] Panele informacyjne i przyciski podświetlają się w menu opcji, gdy gracz porusza kursorem w rogu ekranu.
[NAPRAWIONO] Podpowiedź „Kup Winterfest” na kole dyscyplin jest prawie niewidoczna w zależności od tego, gdzie gracz na nią patrzy.
[NAPRAWIONO] Brak powiadomienia po odblokowaniu kostiumu podczas prób Winterfestu.
[NAPRAWIONO] Pasek doświadczenia jest wciąż widoczny po osiągnięciu poziomu 30. przy zmianie góry lub restarcie gry.
[NAPRAWIONO] W wyzwaniu „Śnieg, pęd i blask” nie pojawia się wiadomość: „Cel osiągnięty! Dotrzyj do mety, by pokonać wyzwanie”.
[NAPRAWIONO] Przycisk „Powtórka” przy zdobywaniu medali znika, jeśli użytkownik odznaczy i zaznaczy ponownie pozycję „Medale” na liście akcji.

[NAPRAWIONO] [HISZPAŃSKI] Elementy wiadomość o nowym rekordzie życiowym nachodzą na siebie.
[NAPRAWIONO] Tekst: „Ukończono próbę! Nowy rekord życiowy” nie mieści się w oknie powiadomienia Winterfestu.
[NAPRAWIONO] W fazie turniejowej tekst „Mój rekord” migocze wraz z paskiem postępu.
[NAPRAWIONO] Pasek powtórki zostaje zwiększony, gdy gracz A rozpoczyna powtórkę i przewija do tyłu, a gracz B przemierza zbocza.
[NAPRAWIONO] Zmiana dyscypliny podczas próby nie jest odzwierciedlona podczas powtórki.
[NAPRAWIONO] Informacja o tym, ile gracz otrzyma doświadczenia, jest „wyszarzona”, jeśli wszystkie wyzwania oprócz pierwszego są podświetlone.
[NAPRAWIONO] W niektórych wyzwaniach meta jest pomarańczowa, a nie niebieska.
[NAPRAWIONO] Kartonowy samochód przenika przez plecy wszystkich postaci płci żeńskiej przy określonej prędkości.
[NAPRAWIONO] Link do nowych wyzwań społecznościowych w menu nowości w grze nie działa prawidłowo, jeśli użytkownik nie gra w tej chwili na tej samej górze.

[NAPRAWIONO] [PC] Głowa postaci czasami się nie pojawia, gdy w użyciu jest kostium kukły do testów.
[NAPRAWIONO] [PC] Nieprawidłowe wyświetlenie ikony kasku żyrafy Eliotta w panelu podglądu.
[NAPRAWIONO] [PC] Nawigacja po menu przy użyciu klawiatury.
[NAPRAWIONO] [PC] Przewijanie listy kontaktów przy użyciu kółka myszy w zakładce społeczności.
[NAPRAWIONO] [PC] Animacje ruchu podczas zmiany domyślnie przypisanych klawiszy.
[NAPRAWIONO] [PC] Możliwość przypisania tego samego klawisza dla różnych akcji w zakładce przypisania klawiszy.
[NAPRAWIONO] [PC] Przypadki spadku liczby klatek na sekundę.
[NAPRAWIONO] [PC] Problemy związane z szerokokątnym widokiem i używaniem wielu ekranów.
[NAPRAWIONO][PC] Błędy w lokalizacji.