PDA

View Full Version : Aktualizacja 1.7.1 - Lista zmianUbi-Lilpwnd
09-20-2017, 02:14 PM
Rankingi

Przedmioty ozdobne w postaci masek, przyznawane jako nagrody, są teraz powiązane z Wyróżnieniami Zdarzeń Globalnych, zamiast z rankingami. Rankingi Zdarzeń Globalnych zapewniają teraz nagrody w postaci tajnych zasobników, których liczba uzależniona jest od pozycji zajętej przez agenta w rankingu Zdarzenia Globalnego po jego zakończeniu.
Naprawiono usterkę, w wyniku której agenci byli nieprawidłowo powiadamiani o przyznaniu nagrody.
Pierwsza kolumna w rankingach Strefy Mroku oraz w rankingach Zdarzeń Globalnych przedstawia teraz rangę, choć opis wskazuje na pozycję.


Rozgrywka

Naprawiono usterkę związaną z szybkostrzelnością.
Naprawiono błąd, w wyniku którego agenci mogli doświadczać zacinania się broni o niskiej szybkostrzelności, takich jak strzelby i karabiny snajperskie.
Naprawiono błąd, w wyniku którego agent mógł zostać zdesynchronizowany, jeśli pominął animację wyświetlaną przy przeturlaniu się za osłonę.
Usunięto problem z desynchronizacją do jakiej mogło dojść, gdy agent skoczył z wysokiego obiektu.
Usunięto problem z desynchronizacją do jakiej mogło dojść, gdy gracz przeskakiwał zza jednego rogu za drugi.
Usunięto problem z desynchronizacją do jakiej mogło dojść, gdy gracz wspiął się na jakiś obiekt, a następnie szybko ukrył się za osłoną.
Usunięto problem z desynchronizacją do jakiej mogło dojść, gdy agent przeturlał się, nim manewr zmiany osłon dobiegł końca.
Wprowadzono szereg poprawek, które mają przeciwdziałać desynchronizacji w różnych sytuacjach.
Zaktualizowano opis czteroelementowej premii zestawu Napastnika o informację o utracie premii po wycofaniu się z walki.