PDA

View Full Version : [NAPRAWIONO] [Zdolność] Status Mobilnej OsłonyUBI-Zuzu
06-03-2016, 11:03 AM
Typ błędu: Zdolność
Nazwa błędu: Status mobilnej osłony
Opis: Jesteśmy świadomi istnienia błędu, dzięki któremu można przechodzić przez ściany
Czy to eksploit: Nie
Potencjalne obejście: N/A
Status: NAPRAWIONO