PDA

View Full Version : problem z uzupełnieniem zasobów medycznych z 9/10 do 10/10FranekDemolka
05-05-2019, 11:34 AM
po wykonaniu wszystkich misji głównych i pobocznych - odblokowaniu wszystkich ulepszeń skrzydła ochrony, technicznego
osiągnąłem poziom 960 w skrzydle medycznym i do odblokowania ostatniego (1000) brakuje mi 40 zasobów, których nie mogę znaleźć na mapie.
:confused: