PDA

View Full Version : Informacje na Temat Publikacji Filmów z Wykorzystaniem Materiałów z Gier UbisoftUBI-Zuzu
08-01-2016, 04:37 PM
Ostatnia aktualizacja: Styczeń 2016.

Jest dla nas niezmiernym szczęściem posiadanie tak licznej grupy fanów aktywnie zaangażowanych w nasze gry.
Publikowanie filmów wykorzystujących materiały z gier firmy Ubisoft (takich jak recenzje, poradniki itp) na stronach internetowych, serwisach YouTube i podobnych jest dozwolone, pod warunkiem że dany film spełnia poniższe warunki:


Materiały z naszych gier takie jak dialogi, muzyka, dźwięk oraz przedmioty nie są rozdzielone i wykorzystywane osobno.

Jeśli nie posiadasz zezwolenia z naszej strony, prosimy o nie publikowanie materiałów typu gameplay z gier które nie zostały oficjalnie dopuszczone do sprzedaży. Opublikowanie takich materiałów może spowodować ich zablokowanie przez Ubisoft.

Możesz dowolnie monetyzować utworzone przez siebie materiały w ramach programu YouTube Partner oraz podobnych, chyba że utworzony przez Ciebie materiał będzie zawierał muzykę objętą prawami autorskimi która jest widoczna w systemie YouTube Content ID lub podobną technologią wykorzystywaną przez podobne serwisy. Po udostępnieniu Twojego materiału wideo możesz otrzymać powiadomienie że Twój materiał został już zajęty (i zmonetyzowany) przez posiadacza praw autorskich danego utworu. Oznacza to również że w Twoim materiale mogą pojawić się reklamy umieszczone przez posiadacza praw autorskich danego utworu. W większości przypadków Twoje wideo nie zostanie zablkokowane, a samo powiadomienie ma tylko na celu poinformowanie Cię że dany materiał został w całości zmonetyzowany przez posiadacza licencji. Prosimy o nie podważanie praw autorskich, za wyjątkiem sytuacji w których posiadasz licencję na wykorzystanie danego utworu otrzymaną bezpośrednio od posiadacza danych praw autorskich. Jeśli nie posiadasz odpowiedniej licencji, Twój materiał może być udostępniony tylko i wyłącznie na zasadach non-profit.

Jeśli Twój kanał YouTube jest objęty umową z Multi-Channel Network (MCN) gdzie MCN zajmuje się monetyzacją w Twoim imieniu, skontaktuj się z Twoim MCN lub posiadaczem praw autorskich do danego utworu w celu upewnienia się że Twój MCN posiada odpowiednią umowę z kompanią posiadającą odpowiednią licencję.

Dostęp do Twojego materiału wideo nie może wymagać uiszczenia jakichkolwiek płatności.

Dostep do Twojego materiału wideo nie może wymagać posiadania osobnych licencji lub konieczności poniesienia opłat w celu uzyskania dostępu.

Twój materiał wideo nie może propagować rasizmu, seksizmu, homofobii lub zawierać zawartości uznanych za ofensywne. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia każdego materiału wideo który będziemy uważać z jakichkolwiek powodów za nieodpowiedni.

Postaraj się aby Twój materiał wideo był poświęcony tematyce gier, i nie poruszał tematyki uważanej za kontrowersyjną.

Ten regulamin odnosi się tylko i wyłącznie do materiałów firmy Ubisoft. Jeśli Twój materiał wideo będzie zawierał utwory muzyczne do których prawa są w posiadaniu firm trzecich (dotyczy to również utworów które są zawarte w naszych grach), lub materiały które nie należą do firmy Ubisoft, musisz upewnić się że posiadasz prawa do wykorzystania tych materiałów – prawa do ich wykorzystania musisz zdobyć samodzielnie.

Ten regulamin ma na celu umożliwić Ci tworzenie materiałów wideo które umożliwią Ci bycie kreatywnym. W związku z tym zwykłe odtworzenie utworzonych przez nas materiałów takich jak trailery, reklamy lub zawartość z gier która nie jest dynamiczna (jak np. przerywniki w grze) nie jest zgodne z przesłaniem tego reulaminu, nie jest przez nas autoryzowane, i najprawdopodobniej spowoduje zablokowanie utworzonego przez Ciebie materiału. Ten regulamin w pierwszej kolejności zachęcić naszych fanów do bycia kreatywnymi i twórczymi. Zwykłe odtworzenie istniejącego już materiału nie zachęca do ani jednego ani drugiego. Stać Cię na więcej.

Ten regulamin nie jest wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie naszych gier poprzez udostępnienie ich na Twojej stronie, dotyczy to zarówno gry jako całości jak również jej części. Nie ma to nic wspólnego z kreatywnością lub ekspresją – jest to zwykłe piractwo. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia każdej zawartości która jest tylko odtworzeniem naszych gier, zarówno w całości jak również ich części.
Nie przestrzeganie powyższego regulaminu może spowodować, że Ubisoft podejmie działania mające na celu usunięcie lub zablokowanie utworzonego przez Ciebie materiału. Dodatkowo zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w dowolnym momencie, z dowolnych przyczyn. Informacja na temat planowanych zmian zostanie przez nas opublikowana na stronie zawierającej ten regulamin z 15-dniowym wyprzedzeniem.
Pamiętaj, nie chcemy zajmować się nadzorowaniem fanów zajmujących się publikowaniem materiałów wideo – bardziej nam zależy na skupieniu naszych wysiłków na tworzeniu naszych gier.

Na koniec chcielibyśmy poinformować, że nie posiadamy załogi która zajmowałaby się wydawaniem osobnych pozwoleń wydanych na żądanie, tak więc prosimy o nie kierowanie do nas próśb o wydanie takich pozwoleń. Jeśli otrzymasz prośbę o przedstawienie zezwolenia lub licencji na wykorzystanie naszych materiałów, przedstaw powyższy regulamin. Jest on dostępny na stronie. (https://www.ubisoft.com/en-US/videopolicy.html)
Jeśli masz jakiekolwiek pytanie które dotyczyłoby kwestii która nie jest poruszona w powyższym regulaminie, skontaktuj się z nami za pomocą adresu VIDEORIGHTS@UBISOFT.COM.