PDA

View Full Version : Poprawka do rejestru zmian 4.1UBI-Zuzu
08-24-2016, 04:35 PM
Przez błąd w komunikacji, wspomniana poniżej poprawka o możliwości zniszczenia Ładunków Egzotermicznych przez wzmocnione ściany nie pojawi się w aktualizacji 4.1. Zmieni się to w aktualizacji 4.2.

Możliwość zniszczenia Ładunków Egzotermicznych przez wzmocnione ściany jest obecna w aktualizacji 4.1 tak, jak jest to wymienione w rejestrze.