Typ błędu: Rozgrywka
Nazwa błędu: Pojemność plecaka
Opis: Wiemy o błędzie, ktry powoduje, że zawartość plecaka jest mniejsza niż być powinna.
Status: NAPRAWIONO