Witajcie, wojownicy!

Jutro (28 lutego) o godzinie 14:00 CET gra na platformie PC zaktualizowana zostanie do wersji 1.03, co spowoduje niedostępność usług przez około 15 minut. Zmiany wprowadzane przez aktualizację znaleźć można poniżej.

UWAGA: Aktualizacja 1.03 została przesłana już do firm Sony oraz Microsoft w celu certyfikacji. Informacje o dacie jej publikacji podamy, kiedy tylko zostaną nam udostępnione.

Talenty

Shugoki
 • Naprawiono błąd, w rezultacie którego gracze tracili po śmierci talent „Nie do zabicia”.

Orochi i berserk
 • Naprawiono błędy związane z niedziałającymi talentami obszarowymi postaci, gdy gracz przestał się poruszać.
 • "Bomba na gwoździach” i „Pułapka ogłuszająca” powodują teraz obrażenia u postaci, które je aktywują, nawet gdy przestaną się one poruszać w kierunku pułapek.

Walkiria
 • „Żądza krwi” jest teraz aktywowana po każdym typie zabójstwa.

Berserk, dróttinn i walkiria
 • Naprawiono błąd animacji przejścia z bezczynności do sprintu dla talentu „Pęd”.


Walka

Wszystkie postacie
 • Przywrócono mechanikę przełamania gardy do działania z fazy beta, czyniąc ją bardziej przydatną umiejętnością – przełamanie gardy nie jest dłużej niemożliwe do skontrowania, jeśli gracz znajduje się w stanie przełamania gardy w fazie początkowej ruchu.
 • Ataki niemożliwe do zablokowania z powodu zbyt dużej ich szybkości nie są dłużej oznaczane jako nieblokowalne.
 • Naprawiono błędy związane z przenikaniem kamery przez ściany podczas egzekucji.

Rozjemczyni
Podczas fazy beta wprowadzone zostały pewne zmiany w postaci rozjemczyni, co spowodowało pojawienie się błędów i nieplanowanych zachowań. Aktualnie trwają prace nad zmianami w ruchach bohaterki w celu przywrócenia ich do zamierzonego działania.
Naprawiono błąd związany z nakładaniem się efektów przełamania gardy i krwawienia.
 • 1. pchnięcie zadaje 2 pkt obrażeń oraz 15 pkt obrażeń od krwawienia przez 10 sekund.
 • 2. pchnięcie zadaje 2 pkt obrażeń oraz 12 pkt obrażeń od krwawienia przez 8 sekund.
 • 3. pchnięcie zadaje 2 pkt obrażeń oraz 9 pkt obrażeń od krwawienia przez 6 sekund.

 • Obrażenia od krwawienia wynoszą teraz łącznie 36 pkt. W fazie beta wartość ta była wyższa (45 pkt), ale została zmniejszona w celu poprawienia balansu oraz naprawy błędu.
 • Zwiększono zasięg ataku pchnięciem w celu naprawy błędów związanych z nietrafiającymi atakami i brakiem krwawienia.
 • Zwiększono zasięg pchnięcia z 1 do 2 m.
 • Zmieniono zasięg słabego ataku, w efekcie czego może on teraz zostać użyty w serii po paradzie.
 • Zwiększono zasięg standardowych słabych ataków o 0,25 m – z 2,75 do 3 m.

Berserk i pogromca
 • Zmniejszono czas odzyskiwania postawy po słabych atakach, aby uniemożliwić darmowe przełamanie gardy podczas bloku.
 • Zmniejszono czas odzyskiwania postawy berserka po słabych atakach i słabych atakach w serii podczas bloku z 900 do 700 ms.
 • Zmniejszono czas odzyskiwania postawy pogromcy po słabych atakach i słabych atakach w serii podczas bloku z 900 do 700 ms.

Walkiria
 • Wprowadzono ogólne poprawki związane z postacią walkirii. Zmiany dokonane podczas testów technicznych miały zbyt duży wpływ na umiejętności pojedynkowe postaci – z pierwszego miejsca w statystykach zwycięstw/porażek spadła ona na ostatnie. Aktualnie jej ruchy są szybsze i pojawiły się pewne dodatkowe ich warianty.
 • Zwiększono obrażenia zadawane przez natarcie z pchnięciem i uderzenie łowcy z 12 do 17 pkt.
 • Zmniejszono czas potrzebny do wykonania natarcia z pchnięciem lub uderzenia łowcy po serii słabych ataków z 400–900 do 200–500 ms.
 • Zmniejszono czas odzyskiwania postawy po słabych atakach o 100 ms.
 • Zmniejszono czas odzyskiwania postawy po nietrafionych słabych atakach z 900 do 800 ms.
 • Zmniejszono czas odzyskiwania postawy po trafionych słabych atakach z 700 do 600 ms.
 • Zmniejszono czas odzyskiwania postawy po przerwanych słabych atakach z 800 do 700 ms.
 • Zmniejszono czas odzyskiwania postawy po zablokowanych słabych atakach z 700 do 600 ms.

 • Zmniejszono czas fazy początkowej oraz odzyskiwania postawy po drugim słabym ataku w serii o 100 ms.
 • Zmniejszono czas fazy początkowej drugiego słabego ataku w serii z 600 do 500 ms.
 • Zmniejszono czas odzyskiwania postawy po nietrafionym drugim słabym ataku w serii z 800 do 700 ms.
 • Zmniejszono czas odzyskiwania postawy po trafionym drugim słabym ataku w serii z 600 do 500 ms.
 • Zmniejszono czas odzyskiwania postawy po przerwanym drugim słabym ataku w serii z 700 do 600 ms.
 • Zmniejszono czas odzyskiwania postawy po zablokowanym drugim słabym ataku w serii z 600 do 500 ms.
 • Zmiażdżenie tarczą może teraz zostać połączone z serią słabych ataków.
 • Po 400 ms odzyskiwania postawy po trafionym ciosie.
 • Po 500 ms odzyskiwania postawy po nietrafionym ciosie.
 • Zmniejszono czas odzyskiwania postawy „pędu myśliwego” o 200 ms.
 • Zmniejszono czas odzyskiwania postawy po nietrafionym ataku z 1000 do 800 ms.
 • Zmniejszono czas odzyskiwania postawy po trafionym ataku z 800 do 600 ms.
 • Zmniejszono czas odzyskiwania postawy po przerwanym ataku z 900 do 700 ms.
 • Zmniejszono czas odzyskiwania postawy po zablokowanym ataku z 800 do 600 ms.

Orochi
 • Zwiększono zasięg uniku w tyłu podczas ciosu nurtu.
 • Zwiększono przesunięcie z 1,75 do 2 m.


Tryb gry

Pojedynek, potyczka, eliminacja
 • Postacie SI dołączające do trwającej rozgrywki będą martwe podczas bieżącej rundy.

Różne
 • Zmieniono muzykę na ekranie starcia.
 • Wprowadzono inne poprawki błędów.


Bardziej szczegółowe informacje o zmianach można znaleźć w angielskiej wersji rejestru zmian, z którym można zapoznać się tutaj.