Zespołowi udało się ustalić przyczynę błędu. Mamy również przyjemność oznajmić, że Wasz postęp od wtorku został zachowany. Jesteśmy w trakcie ręcznego aktualizowania postępu wszystkich graczy. Jest to długi proces, ale powinien zostać ukończony w czasie następnych 12 godzin. Po tym, jak postęp zostanie zaktualizowany, Wasze dalsze postępy będą pojawiać się w czasie rzeczywistym.