Typ błędu: Rozgrywka
Nazwa błędu: Pierwsza Pomoc-Defibrylator-Szybkie Włączenie
Opis: Wiemy o problemie, przez ktry modyfikacja Defibrylator nie ocuci celu jeśli umiejętność została włączona bardzo szybko.
Status: Błąd jest badany.