Typ błędu: Rozgrywka
Nazwa błędu: Ładowanie przy respawnie
Opis: Wiemy o błędzie, przez ktry gracze czasami utykają na ekranie ładowania podczas respawnu w Strefie Respawnu w dodatku Ostatni Bastion.
Status: Błąd zostanie naprawiony w kolejnej aktualizacji.