W czwartek , 20 lipca obędzie się przerwa techniczna na wszystkich platformach.
Poniżej można znaleźć godziny, w których będzie ona przeprowadzana i w których serwisy online nie będą dostępne.

15:00-15:15 CEST
15:15-15:30 CEST
15:30-15:45 CEST

Poprawki, które zostaną wprowadzone:
- Bug fix dla Alfa Pack
- Poprawka dla memory leak