W każdej prowincji produkcyjnej używaj lornetki do oznaczania weteranw Santa Blanca. (Kapitanowie