Kierowcy!

W czwartek, 31 sierpnia będzie przeprowadzona przerwa techaniczna na platformie PC.
Przerwa obędzie się pomiędzy godziną 9:30 PM, a 10:30 PM CEST.

Konserwacja pozwoli nam na polepszenie stabilności globalnych serwerów.

Dziękujemy za zrozumienie.