1. #1
  UBI-Zuzu's Avatar Community Manager
  Join Date
  Oct 2015
  Posts
  1,910

  Regulamin Postępowania w Grze [AKTUALIZOWANO 4.01]

  Kodeks postępowania

  Warunki użytkowania Ubisoft
  Niniejszy kodeks postępowania stanowi uzupełnienie Warunków użytkowania Ubisoft. Dodatkowe zasady postępowania można znaleźć w Warunkach użytkowania.

  Odpowiedzialność:
  Ubisoft nie ponosi odpowiedzialności za działania lub komentarze Użytkowników w różnych obszarach gry, na forach lub w innych mediach społecznościowych. Ubisoft zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich treści publikowanych przez Użytkownika bez uprzedniego ostrzeżenia lub powiadomienia.
  Zdecydowanie odradzamy przekazywanie komukolwiek danych osobowych lub danych konta. Dane te obejmują informacje, które mogą zostać wykorzystane do identyfikacji osoby (numer ubezpieczenia społecznego, numer telefonu, adres zamieszkania itp.) lub włamania na konto (adres e-mail, odpowiedzi na pytania zabezpieczające itp.).
  Warto pamiętać, że przedstawiciel Ubisoft nigdy nie pyta o Twoje hasło


  Kodeks postępowania:
  Grając w grę Tom Clancy’s The Division, należy szanować innych Użytkowników oraz ich prawa. Poniższe zasady muszą być przestrzegane przez wszystkich i będą egzekwowane przez personel Ubisoft:
  Wszelkie podejrzenia dotyczące naruszenia Kodeksu postępowania lub Warunków użytkowania będą skutkowały wszczęciem dochodzenia przez personel Ubisoft. Ubisoft zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zablokowania lub usunięcia kont Użytkowników bez uprzedniego ostrzeżenia lub powiadomienia.

  Korzystając z usług Ubisoft, Użytkownicy nie mogą uczestniczyć w nielegalnym zachowaniu lub wysyłać nielegalnych komunikatów ani nie mogą zachęcać do tego innych osób.

  Użytkownicy będą przestrzegać wszelkich instrukcji otrzymanych od personelu Ubisoft. Niezastosowanie się przed Użytkownika do prośby pracownika Ubisoft zostanie uznane za naruszenie Kodeksu postępowania i może prowadzić do zawieszenia lub unieważnienia konta.

  Użytkownik będzie przestrzegał zasad określonych w niniejszym Kodeksie postępowania podczas korzystania z usług oferowanych przez Ubisoft oraz gry Tom Clancy’s The Division. Poniższa lista niedozwolonych zachowań zawiera przykłady niedopuszczalnego postępowania i nie jest wyczerpująca.

  Niedozwolone zachowania
  Zabrania się prześladowania lub nękania innych graczy w ustnych lub pisemnych komunikatach. Firma Ubisoft nie toleruje żadnych form nękania i może zostać zmuszona do zawieszenia lub zablokowania konta gracza, który dopuszcza się nękania.

  Zabrania się publikowania treści pornograficznych lub o charakterze wyraźnie seksualnym za pośrednictwem mediów udostępnianych graczowi przez Ubisoft.

  Zabrania się używania języka lub treści uznawanych za nielegalne, niebezpieczne, zagrażające, obraźliwe, obsceniczne, wulgarne, oszczercze, nienawistne, rasistowskie, seksistowskie, obraźliwe pod względem rasowym lub stanowiące formę nękania. Dotyczy to również języka i treści używanych na forach, za pośrednictwem czatu wewnątrz gry lub przez VOIP.

  Podawanie się za innego gracza lub pracownika Ubisoft jest surowo zabronione.

  Każde zachowanie, które przerywa ogólny przebieg rozgrywki w kliencie gry, na forum lub za pośrednictwem innego medium Ubisoft, jest zabronione. Dotyczy to również między innymi spamowania, reklamowania lub oferowania innych produktów.

  Wszelkie nadużycia słowne lub pisemne skierowane do pracownika Ubisoft nie będą tolerowane i mogą skutkować zawieszeniem lub usunięciem.

  Zabrania się wklejania na forach postów zawierających moderowane treści. W razie pytań dotyczących przyczyn zmiany lub usunięcia postu lub wątku prosimy o kontakt z Menedżerem Społeczności.

  Wykorzystywanie nowego lub znanego wirusa lub usterki w celu uzyskania osobistych korzyści jest surowo zabronione i może skutkować wycofaniem postaci, zawieszeniem lub unieważnieniem konta.

  Podejmowanie prób edytowania, zakłócania lub zmiany kodu gry lub serwera jest surowo zabronione. Takie zachowanie spowoduje natychmiastowe usunięcie konta, a nawet może prowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej i/lub nałożenia sankcji karnych.
  Używanie klientów hakujących, oszukujących lub botów jest surowo zabronione.

  Nazwy użytkowników:
  Poniższe zasady określają rodzaje nazw, których nie można używać:

  Nie można używać nazwy niezgodnej z Kodeksem postępowania. Dotyczy to używania nazw o charakterze nienawistnym, rasistowskim, oszczerczym, obraźliwym pod względem rasowym, obscenicznym, wulgarnym lub pornograficznym oraz innych obraźliwych sformułowań.
  Nie można używać nazw, które prowadzą do nękania lub zniesławienia innych użytkowników.
  Nie można używać nazwiska pracownika Ubisoft.
  Nie można używać nazwy postaci, przedmiotu lub produktu objętych prawem autorskim lub znakiem towarowym.
  Nie można używać nazwy zaczerpniętej z popkultury lub mediów.
  Nie można używać nazwy o konotacjach religijnych lub historycznych.
  Nie można używać nazwy związanej z organizacją lub działalnością terrorystyczną.
  Ubisoft zastrzega sobie wszelkie prawa do używania nazw związanych z licencją Tom Clancy’s The Division.
  Nie można używać nazwy odnoszącej się do choroby, leku, narkotyku lub alkoholu.
  Nie można używać nazwy, która narusza dowolne z wyżej wymienionych zasad poprzez powiązanie imienia i nazwiska.
  Nie można używać nazwy zawierającej błędy ortograficzne lub zapisanej w taki sposób, aby naruszyć dowolną z wyżej wymienionych zasad.

  Bezpieczeństwo konta:
  Odpowiedzialność za bezpieczeństwo konta, w tym ochronę swojego systemu i konta przed włamaniem, ponosi sam Użytkownik.

  Niemniej jednak Ubisoft zapewnia, że pomoże Użytkownikowi, w razie gdyby bezpieczeństwo jego konta było zagrożone lub zostało naruszone. Jeśli okaże się, że konto zostało ukradzione lub wykorzystane przez nieupoważnioną stronę trzecią, personel Ubisoft przeprowadzi dochodzenie, podczas którego konto będzie zablokowane.

  Ubisoft nie gwarantuje wypłaty odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych nieuprawnionym użyciem konta. Konieczne działania mogą zostać określone wyłącznie na podstawie wyników dochodzenia.

  Akty piractwa lub włamania na konto będą surowo karane i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej lub nałożeniem sankcji karnych na winnego.

  Obsługa Klienta
  Zadaniem Obsługi Klienta jest niesienie pomocy w przypadku problemów napotykanych przez Użytkownika w trakcie gry. Kontakt z Obsługą Klienta jest możliwy za pośrednictwem gry lub strony, w obszarze pomocy. Oto niewyczerpująca lista usług świadczonych przez Obsługę Klienta:

  Klient otrzyma szybką odpowiedź na pytania i problemy, w zależności od nakładów pracy Działu Obsługi Klienta.

  Dołożymy wszelkich starań, aby nie interweniować ani nie zakłócać przebiegu gry podczas naszej pracy, chyba że będzie to absolutnie konieczne.

  Wszyscy Użytkownicy są traktowani równo.

  Każdy incydent, który można interpretować jako naruszenie zasad, będzie przedmiotem dalszego dochodzenia. Przed podjęciem działania wszelkie wątpliwości będą rozstrzygane na korzyść Użytkownika.

  Wszelkie sankcje będą nakładane tak szybko, jak to możliwe, w zależności od powagi danego naruszenia, okoliczności oraz historii konta Użytkownika.

  Całość korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Obsługą Klienta ma charakter prywatny. Korespondencja nie będzie ujawniana innym użytkownikom.

  Polityka postępowania dyscyplinarnego:
  Firmie Ubisoft zależy na stworzeniu dla Użytkowników przyjaznego środowiska gry zarówno podczas rozgrywki, jak i na forach. Niemniej jednak może dojść do naruszenia Kodeksu postępowania. W takiej sytuacji Obsługa Klienta przeprowadzi dokładne dochodzenie i dołoży wszelkich starań, aby postąpić sprawiedliwie i uczciwie wobec osób zainteresowanych. W zależności od wagi naruszenia oraz historii graczy Obsługa Klienta może zdecydować się podjąć następujące działania:

  • Istnieje możliwość, że nie będzie żadnych dalszych sankcji.
  • Jeśli gracz popełni wykroczenie, zostanie do niego wysłane ostrzeżenie. Takie ostrzeżenie zostanie zapamiętane na jego koncie.
  • Dane postaci gracza mogą zostać przywrócone do poprzedniego stanu, jeśli dowolna z jego postaci osiągnęła postępy w grze wskutek naruszenia niniejszego Kodeksu postępowania. Kara zostanie zapamiętana na koncie gracza.
  • Konto gracza może zostać usunięte. Oznacza to, że użytkownik będzie miał zablokowany dostęp do gry na czas nieokreślony.
   1 people found this helpful
  Share this post

 2. #2
  UBI-Zuzu's Avatar Community Manager
  Join Date
  Oct 2015
  Posts
  1,910
  Poniżej przedstawiono przykłady zachowań, które mogą prowadzić do zablokowania gry online lub innego sposobu ograniczenia dostępu użytkownika do gry

  Oszukiwanie/modyfikowanie/hakowanie: gracz używa zmodyfikowanej wersji klienta gry lub oprogramowania strony trzeciej zapewniających mu nieuczciwą przewagę (kody pozwalające widzieć przez ściany, umożliwiające celne strzały itp.) lub znacznie utrudniających grę innym graczom:
  Najwyższą karą jest trwałe zablokowanie konta przy pierwszym wykroczeniu

  Obraźliwy język lub zachowanie/groźby: publikowanie (na forach publicznych, prywatnych czatach lub VOIP) języka lub treści naruszających niniejszy Kodeks postępowania.
  Pierwsze wykroczenie: ostrzeżenie.
  Drugie wykroczenie: tymczasowe zawieszenie.
  Liczne wykroczenia: blokada konta na forum.

  Nękanie: nękanie lub natarczywe prześladowanie innych graczy przy użyciu komunikatów ustnych lub pisemnych w ramach gry i poza nią (forum publiczne, prywatne czaty lub VOIP).
  Pierwsze wykroczenie: ostrzeżenie.
  Drugie wykroczenie: tymczasowe zawieszenie.
  Liczne wykroczenia: trwała blokada konta.

  Wykorzystywanie: uruchomienie lub użycie wirusa lub usterki lub obejście ustalonych reguł gry w celu uzyskania istotnej korzyści lub pominięcia etapów gry niezbędnych do osiągnięcia postępów.
  Pierwsze wykroczenie: anulowanie konta i tymczasowe zawieszenie.
  Liczne wykroczenia: trwała blokada konta.
  Czas trwania zawieszenia określa Ubisoft według własnego uznania i w zależności od przypadku.

  Działania dyscyplinarne mogą różnić się od przykładowych w zależności od wagi zachowania i będą podejmowane przez Ubisoft według uznania i w zależności od przypadku.
  Share this post

Tags for this Thread