W Czwartek, 7 września obędzie się przerwa techniczna na wszystkich platformach.
Poniżej można znaleźć godziny, w których będzie ona przeprowadzana i w których serwisy online nie będą dostępne.

15:00-16:00 CEST
16:00-17:00 CEST
17:00-18:00 CEST

Lista zmian:
- Łatka dla Smoke bug
- Łatka dla Valut bug