Aby pozwolić naszym graczom na rozwijanie umiejętności w warunkach możliwie najpoważniejszej rywalizacji, zmniejszamy ogólną liczbę map dostępnych w trybie rankingowym.
W trybie rankingowym razem ze znajomymi trafiamy na mapę PARK która miała być tylko w trybie swobodnym. To jest błąd czy nastąpiła jakaś zmiana odnośnie tych 9 map ?