Wojownicy,

Po udanym uruchomieniu serwerów dedykowanych dla wersji na PC, zespół For Honor ogłosił, że dedykowane serwery zostaną wdrożone i aktywne dla graczy PS4 i Xbox One w dniu 6 marca.
Na platformie PC, serwery dedykowane wyeliminowały resynchronizację i host migracje, poprawione zostały wskaźniki ukończenia meczu PvP. Ponadto wszystkie poprawki, które zostały zaimplementowane w wersji na komputery PC od czasu uruchomienia serwerów dedykowanych, zostaną dodane do wersji konsolowych gry już dziś.

Przerwa techniczna rozpocznie się o godzinie 15:00 i zakończy o godzinie 15:30.

Dziękujemy za waszą cierpliwość!