Typ błędu: Rozgrywka
Nazwa błędu: Reset misji dziennych z celami o dużej wartości
Opis: Jesteśmy świadomi istnienia błędu, przez ktry misje dzienne z celami o dużej wartości nie resetują się tak, jak powinny. Dzieje się tak z powodu klienta gry, ktry nie aktualizuje się, gdy gracz jest zalogowany do gry w czasie, gdy misje są resetowane.
Czy to eksploit: Nie
Potencjalne obejście: Zrestartuj klienta gry po tym, jak zadania zostaną zresetowane.
Status: Błąd został naprawiony podczas przerwy technicznej z dnia 3 czerwca