Typ błędu: Rozgrywka
Nazwa błędu: Topowe Przedmioty przed 30 poziomem doświadczenia
Opis: Wiemy o błędzie, przez ktry postacie o poziomie mniejszym niż 30 mogą zdobyć topowe przedmioty poprzez udział w misjach z celami o dużej wartości wraz z graczami o wyższym poziomie.
Czy to eksploit: Nie
Potencjalne obejście: N/A
Status: NAPRAWIONO