Typ błędu: Techniczny
Nazwa błędu: Graficzne zniekształcenie
Opis: Otrzymaliśmy zgłoszenia od graczy doświadczających graficznych zniekształceń na PC
Czy to eksploit: Nie
Potencjalne obejście: N/A
Status: NAPRAWIONO