1. #1
  Ubi-Lilpwnd's Avatar Community Representative
  Join Date
  Jun 2017
  Posts
  1,683

  „Far Cry 5” - Zasady postępowania

  Niniejsze Zasady postępowania dotyczą „Far Cry 5” („Gra”) i stanowią uzupełnienie Zasad korzystania Ubisoft. Dodatkowe zasady postępowania związane z zasadami korzystania można znaleźć tutaj: https://legal.ubi.com/termsofuse/. Nazwy pisane dużą literą w Zasadach postępowania posiadają odpowiadające znaczenie w nadmienionych Zasadach korzystania.

  Odpowiedzialność
  Ubisoft nie będzie odpowiadać za czyny oraz komentarze Użytkowników na obszarze Gry, forów oraz w innych mediach społecznościowych. Ubisoft zastrzega sobie prawo do usuwania treści zamieszczonych przez Użytkowników bez wcześniejszego ostrzeżenia i powiadomienia.
  Zalecamy nie udostępniać nikomu danych osobowych ani danych Konta. Wliczają się w to informacje, które pozwalają na identyfikację osoby (PESEL, numer telefonu, adres zamieszkania itd.) oraz informacje, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo twojego konta (adres e-mail, odpowiedzi na pytania bezpieczeństwa itd.).
  Należy pamiętać, że żaden pracownik firmy Ubisoft nigdy nie będzie pytać o twoje hasło.

  Zasady postępowania
  Korzystając z Gry oraz elementów zawartych w edytorze map Gry musisz respektować innych Użytkowników oraz ich prawa. Wszyscy muszą stosować się do poniższych warunków, o co będą dbać pracownicy firmy Ubisoft:
  Każde podejrzenie naruszenia Zasad postępowania oraz Zasad korzystania zostanie sprawdzone przez pracowników firmy Ubisoft. Ubisoft zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zablokowania, zresetowania lub skasowania Konta Użytkownika bez wcześniejszego ostrzeżenia lub powiadomienia.
  Korzystając z Usług zapewnionych przez Ubisoft, Użytkownicy nie mogą podejmować nielegalnych działań, zachęcać do tego innych ani komunikować się w tej kwestii.
  Użytkownicy muszą wykonywać polecenia pracowników firmy Ubisoft. Nieprzestrzeganie tej zasady przez Użytkownika zostanie uznane za naruszenie Zasad postępowania i może prowadzić do zawieszenia lub unieważnienia Konta.
  Korzystając z Usług zapewnionych przez firmę Ubisoft oraz Grę, Użytkownik musi przestrzegać zasad wyszczególnionych w tych Zasadach postępowania. Poniższa lista zawiera przykłady niedozwolonego zachowania, jednak nie jest ona wyczerpująca.

  Niedozwolone zachowania
  Zakazane jest nękanie lub dręczenie innych Użytkowników zarówno w komunikacji słownej, jak i pisemnej. Ubisoft nie będzie tolerować jakichkolwiek form nękania i może być zmuszony do zawieszenia lub zablokowania Konta Użytkownika, który dopuści się takiego czynu.
  Zakazane jest udostępnianie pornografii oraz treści o charakterze seksualnym poprzez media udostępnione Użytkownikom przez firmę Ubisoft.
  Wszelkie treści oraz obrazki, które zostaną uznane za nielegalne, niebezpieczne, groźne, obelżywe, nieprzyzwoite, wulgarne, zniesławiające, nienawistne, rasistowskie, seksistowskie, nieetyczne lub będące elementem nękania, są zabronione. Tyczy się to zarówno zawartości tworzonej przez Użytkowników w edytorze map, jak i for, czatu w Grze oraz połączeń głosowych.
  Podszywanie się pod innego Użytkownika lub pracownika firmy Ubisoft jest surowo wzbronione.
  Zachowania wpływające na przebieg rozgrywki w kliencie Gry, na forum lub w innym medium firmy Ubisoft są zakazane. Obejmuje to m.in. spamowanie, farmienie AFK (czyli nie branie udziału w rozgrywce, przy jednoczesnym uniemożliwianiu wyrzucenia z Gry przy pomocy metody wpływającej na doświadczenia czerpane z rozgrywki), reklamowanie lub sprzedawanie innych produktów.
  Słowne lub pisemne obelgi skierowane do pracowników firmy Ubisoft nie będą tolerowane i mogą poskutkować zawieszeniem lub skasowaniem Konta.
  Zabronione jest ponowne umieszczanie na forum uprzednio moderowanej treści. W razie pytań odnośnie przyczyn, dla których dany wpis lub wątek został edytowany lub usunięty, prosimy skontaktować się z kierownikiem ds. społeczności.
  Wykorzystanie nowych oraz znanych usterek lub błędów w celu zdobycia dodatkowej przewagi nad innymi Użytkownikami jest zakazane i może prowadzić do zresetowania postaci oraz postępów w grze, a także do zawieszenia lub unieważnienia Konta.
  Wszelkie próby edytowania, uszkadzania lub wprowadzania zmian w Grze lub w kodzie serwera są surowo wzbronione. Tego rodzaju zachowania będą skutkować natychmiastowym unieważnieniem Konta i mogą dawać podstawy do dochodzenia praw na drodze cywilnej i/lub karnej.
  Korzystanie z usług hakerskich, a także oszukiwanie oraz korzystanie z botów jest surowo wzbronione.

  Nazwy użytkowników i nazwy treści tworzonych przez użytkowników
  Poniższe zasady określają, jakich nazw nie wolno używać:

  • Nie można używać nazw stojących w sprzeczności z Zasadami postępowania. Wliczają się w to nazwy o charakterze nienawistnym, rasistowskim, zniesławiającym, obraźliwym pod względem etnicznym, nieprzyzwoitym, wulgarnym lub posiadającym wydźwięk seksualny, jak również nazwy używające obraźliwego języka.
  • Zakazane jest używanie nazw, które mogą prowadzić do nękania lub zniesławienia innych Użytkowników.
  • Zakazane jest używanie imion i nazwisk pracowników firmy Ubisoft.
  • Zakazane jest używanie znaków, obiektów lub produktów objętych prawami autorskimi lub znakami handlowymi.
  • Zakazane jest używanie nazw używanych w popkulturze lub w mediach.
  • Zakazane jest używanie nazw o charakterze religijnym lub historycznym.
  • Zakazane jest używanie nazw powiązanych z organizacjami i działaniami terrorystycznymi.
  • Ubisoft zastrzega sobie prawo do wyłącznego używania nazw powiązanych z licencją gry Far Cry.
  • Zakazane jest używanie nazw odnoszących się do chorób, leków, narkotyków lub alkoholu.
  • Zakazane jest używanie nazw łamiących dowolną z powyższych zasad poprzez odwołanie się do imienia lub nazwiska.
  • Zakazane jest używanie nazw zawierających błędy w pisowni lub napisane w sposób, który ma na celu złamanie jednej z powyższych zasad.
  Share this post

 2. #2
  Ubi-Lilpwnd's Avatar Community Representative
  Join Date
  Jun 2017
  Posts
  1,683
  Bezpieczeństwo Konta
  Użytkownik jest wyłączną osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo swojego Konta, wliczając w to ochronę własnego systemu, a także włamań na Konto.
  Niemniej, firma Ubisoft obiecuje pomóc Użytkownikowi, który twierdzi, że bezpieczeństwo jego Konta jest zagrożone lub doszło do włamania. Jeśli okaże się, że Konto zostało skradzione lub było używane przez nieuprawnione osoby, pracownicy firmy Ubisoft przeprowadzą dodatkowe śledztwo, podczas którego Konto może zostać zablokowane.
  Firma Ubisoft nie gwarantuje odszkodowań za szkody wynikające z nieuprawnionego korzystania z Konta. Dalsze kroki będzie można podjąć dopiero po zakończeniu właściwego śledztwa.
  Każdy przejaw piractwa lub kradzieży Konta będzie karany i może dawać podstawy do dochodzenia praw na drodze cywilnej lub karnej.

  Obsługa klienta
  Obsługa klienta spróbuje pomóc z każdym problemem, jaki może się pojawić w Grze. Można się z nią skontaktować przez stronę pomocy Ubisoft. Oto niepełna lista rzeczy, które Obsługa klienta może dla ciebie zrobić:
  Otrzymasz możliwie jak najszybszą odpowiedź na swoje pytania i problemy, w zależności od ilości pracy w dziale Obsługi klienta.
  Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by nie przeszkadzać w Grze, o ile nie będzie to absolutnie konieczne dla wykonywanych zadań.
  Wszyscy Użytkownicy traktowani są na równi.
  Każdy incydent może być uznany za naruszenie Zasad postępowania, które stanie się przedmiotem oddzielnego śledztwa. Przed podjęciem jakichkolwiek działań każdy Użytkownik otrzyma od nas pewien kredyt zaufania.
  Wszystkie sankcje będą nakładane tak szybko jak to możliwe, w zależności od powagi naruszenia, okoliczności, a także historii danego Konta.
  Cała korespondencja pomiędzy Użytkownikiem i Obsługą klienta będzie prywatna. Nie zostanie ona ujawniona innym Użytkownikom, chyba że będą tego wymagały przepisy prawa.

  Polityka dyscyplinarna
  Ubisoft stara się tworzyć przyjazne środowisko gry dla wszystkich Użytkowników, zarówno w trakcie rozgrywki, jak i na forach. Jednakże może dojść do naruszeń Zasad postępowania. Gdy do tego dojdzie, Obsługa klienta przeprowadzi śledztwo i postara się sprawiedliwie rozstrzygnąć sytuację. W zależności od wagi naruszenia oraz historii Użytkownika Obsługa klienta może podjąć jedną z następujących decyzji:
  Możliwe jest pominięcie jakichkolwiek sankcji.
  Użytkownik, który popełnił wykroczenie, może otrzymać ostrzeżenie. W takim wypadku Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną o przyczynach otrzymania ostrzeżenia i zostanie to odnotowane na jego Koncie.
  Obsługa klienta może zresetować dane postaci Użytkownika do wcześniejszego stanu, sprzed naruszenia Zasad postępowania. Kara zostanie odnotowana na Koncie Użytkownika, który jednocześnie zostanie powiadomiony o tym drogą elektroniczną.
  Użytkownik może zostać zawieszony na okres od 3 do 30 dni albo jego Konto może zostać całkowicie zablokowane. Kara zostanie odnotowana na Koncie. Użytkownik otrzyma również e-mail opisujący szczegóły dotyczące sytuacji, kary oraz okresu, w którym nie będzie mieć dostępu do Gry.
  Użytkownik może utracić swoje Konto Gry. To oznacza, że jego dostęp do Gry zostanie zablokowany na czas nieokreślony. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, w której znajdzie uzasadnienie kary, a także opis zaistniałej sytuacji.

  Poniżej przedstawiamy przykłady zachowań, które mogą doprowadzić do zablokowania konta w grze online albo ograniczyć dostęp do Gry w inny sposób. Wynik postępowania dyscyplinarnego może być inny w zależności od wagi przewinienia. Pracownicy firmy Ubisoft będą podejmować decyzje podług własnego uznania, analizując każdą sprawę z osobna.


  • Oszukiwanie / hakowanie: Gracz używa zmodyfikowanej lub nieautoryzowanej wersji klienta Gry lub oprogramowania, które daje mu nieuczciwą przewagę (wallhacki, aimhacki...) lub działa na szkodę innych Użytkowników:
   • Maksymalną karą jest trwałe zablokowanie.

  • Obraźliwy język lub zachowanie / groźby: Używanie lub publikowanie (na publicznych forach, w prywatnych czatach) obraźliwego języka lub treści, które naruszają Zasady postępowania.
   • Pierwsze wykroczenie: ostrzeżenie
   • Drugie wykroczenie: czasowe zawieszenie
   • Kolejne wykroczenia: zablokowanie Konta na forum

  • Obraźliwa zawartość w Grze: zawartość, która nie psuje samej Gry, ale negatywnie wpływa na doświadczenia obrażonych graczy.
   • Pierwsze wykroczenie: ostrzeżenie i usunięcie zawartości
   • Drugie wykroczenie: czasowe zawieszenie i usunięcie zawartości
   • Kolejne wykroczenia: usunięcie zawartości i możliwe trwałe zablokowanie za znaczące przewinienia.

  • Kradzież map: kopiowanie plików map innego Użytkownika i publikowanie ich ze swojego Konta.
   • Pierwsze wykroczenie: ostrzeżenie i usunięcie zawartości
   • Kolejne wykroczenia: czasowe zawieszenie i usunięcie zawartości

  • Nękanie: Nękanie albo dręczenie innych Użytkowników poprzez komunikację słowną lub pisemną w grze i poza grą (publiczne fora, prywatne wiadomości)
   • Pierwsze wykroczenie: ostrzeżenie
   • Drugie wykroczenie: czasowe zawieszenie
   • Kolejne wykroczenia: trwałe zablokowanie

  • Wykorzystywanie luk: Wykorzystywanie błędów i usterek lub omijanie ustalonych reguł Gry do zyskania przewagi lub pominięcia kroków wymaganych do dokonywania postępów.
   • Pierwsze wykroczenie: ostrzeżenie
   • Drugie wykroczenie: czasowe zawieszenie
   • Kolejne wykroczenia: trwałe zablokowanie


  Czas trwania zawieszenia będzie ustalany przez firmę Ubisoft po zapoznaniu się ze sprawą.

  Odwoływanie się od sankcji nałożonych na Konto
  Jeśli masz pytania lub chcesz wnieść odwołanie od nałożonej na Konto sankcji, wyślij zgłoszenie do działu Obsługi klienta, korzystając z opcji kontaktu na stronie obsługi klienta. W wiadomości prosimy zawrzeć wszelkie istotne informacje. Postaramy się odpowiedzieć na każde zgłoszenie najszybciej jak to możliwe.

  Prosimy przestrzegać Zasad postępowania
  Pomóż nam sprawić, że Gra oraz powiązane z nią fora będą przyjaznym miejscem dla naszej społeczności. Prosimy przestrzegać Zasad postępowania i zachęcać innych, by robili to samo. Jeśli napotkacie Użytkowników, którzy nie są zaznajomieni z Zasadami postępowania, grzecznie poproście o ich przeczytanie.
  Share this post