Typ błędu: Interfejs
Nazwa błędu: Ranga DZ
Opis: Wiemy, że wyświetlanie ragi DZ na ekranie wyboru postaci jest zabugowane
Czy to eksploit: Nie
Potencjalne obejście: N/A
Status: Naprawiono