1. #1
  Ubi-Lilpwnd's Avatar Community Representative
  Join Date
  Jun 2017
  Posts
  1,683

  The Crew 2 - Kodeks Postępowania

  Warunki korzystania z usług Ubisoft
  Niniejsze zasady postępowania odnoszą się do The Crew 2 i są uzupełnieniem Warunków Korzystania Ubisoft. Aby zapoznać się z innymi zasadami, przejdź tutaj: https://legal.ubi.com/termsofuse/ . Terminy zapisane wielką literą w Kodeksie Postępowania odnoszą się do terminów obecnych w Warunkach Korzystania.

  Odpowiedzialność
  Ubisoft nie ponosi odpowiedzialności za działania i komentarze Użytkowników w grze, na forach i w mediach społecznościowych. Ubisoft zastrzega sobie prawo do usuwania treści opublikowanych przez Użytkownika bez ostrzeżenia lub powiadomienia.
  Zalecamy nieudostępnianiu nikomu swoich danych prywatnych lub danych Konta. Są to informacje, które mogą zostać użyte do rozpoznania Użytkownika (numer ubezpieczenia społecznego, numer telefonu, adres zamieszkania itd.) lub informacje, które mogą zostać użyte do uzyskania dostępu do twojego Konta (adres e-mail, odpowiedzi na pytania zabezpieczające itd.).
  Przedstawiciel Ubisoft nigdy nie poprosi cię o twoje hasło.

  Kodeks Postępowania
  Grając w The Crew 2, masz obowiązek szanować innych Użytkowników i ich prawa. Poniższe punkty muszą być przestrzegane przez wszystkich Użytkowników i będą egzekwowane przez zespół Ubisoft:
  Jakiekolwiek podejrzenie złamania Kodeksu Postępowania lub Warunków Korzystania będzie skutkowało kontrolą obsługi Ubisoft. Ubisoft zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zbanowania, zresetowania lub usunięcia Konta Użytkownika bez wcześniejszego ostrzeżenia lub powiadomienia.

  • Korzystając z usług Ubisoft, Użytkownik nie może wykonywać nielegalnych działań ani do nich podżegać, a także nie może o takich działaniach rozmawiać.
  • Użytkownicy będą przestrzegać instrukcji obsługi Ubisoft. Niezastosowanie się do prośby pracownika Ubisoft może zostać uznane za złamanie Kodeksu Postępowania i może skutkować zawieszeniem lub unieważnieniem Konta.
  • Korzystając z Usług oferowanych przez Ubisoft i grę The Crew 2, Użytkownik będzie przestrzegał zasad zawartych w Kodeksie Postępowania. Poniższa lista zawiera przykłady niewłaściwego zachowania, ale nie powinna być traktowana jako kompletna.  Zakazane działania

  • Zakazane jest nękanie innych Użytkowników w formie werbalnej i pisemnej. Ubisoft nie będzie tolerować żadnych przejawów nękania i może zawiesić lub zbanować Konto Użytkownika, który dopuszczał się takich działań.
  • Zakazane jest udostępnianie pornografii lub treści o charakterze seksualnym przez platformy udostępniane przez Ubisoft.
  • Język lub treści uznawane za nielegalne, niebezpieczne, obraźliwe, wulgarne, zniesławiające, rasistowskie, seksistowskie lub będące groźbami bądź nękaniem są zakazane. Zalicza się do tego używanie wymienionych powyżej przykładów na forum, na czacie w grze lub przez VOIP.
  • Zabronione jest podszywanie się pod innych Użytkowników lub pracowników Ubisoft.
  • Zabronione jest działanie przerywające przebieg rozgrywki, utrudniające korzystanie z forum lub jakichkolwiek innych kanałów Ubisoft. Przykładem takich działań jest spam, reklamy lub namawianie do zakupu innych produktów.
  • Werbalne lub pisemne nękanie pracownika Ubisoft nie będzie tolerowane i może skutkować zawieszeniem lub usunięciem Konta.
  • Zabronione jest ponowne zamieszczanie na forum treści, które uległy moderacji. Jeśli masz pytania dotyczące edycji lub usunięcia postów bądź tematów na forum, skontaktuj się z administratorem.
  • Wykorzystywanie nowych lub znanych błędów dla osiągnięcia nieuczciwej przewagi nad innymi Użytkownikami jest zabronione i może skutkować resetem statystyk i postępów postaci, zawieszeniem Konta lub jego anulowaniem.
  • Wszelkie próby edycji, zniszczenia lub wprowadzenia zmian w kodzie gry lub serwera są zabronione. Takie zachowanie będzie skutkowało natychmiastowym anulowaniem konta i grozi za nie odpowiedzialność karna.
  • Używanie programów służących do włamywania się, oszukiwania w grze lub korzystania z botów jest zabronione.  Nazwy Użytkowników
  Następujące zasady precyzują, jakich nazw nie można używać:

  • Zabronione jest używanie nazw niezgodnych z Kodeksem Postępowania. Zaliczają się do tego nazwy zawierające mowę nienawiści, nazwy rasistowskie, zniesławiające, obraźliwe, wulgarne lub mające charakter seksualny, a także zawierające zwroty uznawane za obelżywe.
  • Zabronione jest używanie nazw prowadzących do zniesławienia lub prześladowania innych Użytkowników.
  • Zabronione jest używanie nazw pracowników Ubisoft.
  • Zabronione jest używanie nazw postaci, przedmiotów lub produktów objętych prawami autorskimi lub będących zastrzeżoną marką.
  • Zabronione jest używanie nazw pochodzących ze świata kultury popularnej lub mediów.
  • Zabronione jest używanie nazw religijnych lub mających związek z historią.
  • Zabronione jest używanie nazw związanych z organizacjami terrorystycznymi.
  • Ubisoft zastrzega sobie prawo do używania nazw związanych z marką The Crew 2.
  • Zabronione jest używanie nazw odnoszących się do chorób, leków, narkotyków lub alkoholu.
  • Zabronione jest używanie nazwy łamiącej wcześniej wymienione zasady, która odnosi się do imienia i nazwiska.
  • Zabronione jest używanie nazwy zawierające błędy lub napisanej w taki sposób, aby złamać wymienione wcześniej zasady.  Bezpieczeństwo Konta
  Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego Konta, wliczając w to ochronę systemu i Konta przed włamaniami.
  Jednakże Ubisoft oferuje Użytkownikowi pomoc, jeśli ten podejrzewa, że bezpieczeństwo jego Konta może być zagrożone. Jeśli Konto zostało skradzione lub zostało użyte bez zgody Użytkownika przez osoby trzecie, sprawie przyjrzy się obsługa Ubisoft. W tym czasie Konto będzie zablokowane.
  Ubisoft nie zapewnia rekompensaty za szkody spowodowane przez niewłaściwe używanie Konta. Tylko dzięki kontroli można ustalić, jakie kroki powinny zostać podjęte.
  Wszelkie przypadki piractwa lub kradzieży konta będą karane i mogą skutkować odpowiedzialnością karną.

  Obsługa klienta
  Obsługa klienta pomoże ci z każdym problemem, jaki napotkasz w grze. Możesz się z nią skontaktować za pomocą strony internetowej Ubisoft. Oto lista niektórych działań, jakie może podjąć obsługa klienta:

  • Otrzymasz odpowiedź dotyczącą twoich pytań i problemów tak szybko, jak to możliwe.
  • Postaramy się nie ingerować w grę, jeśli nie będzie to konieczne do wykonania naszej pracy.
  • Wszyscy nasi Użytkownicy są traktowani jednakowo.
  • Każdy przypadek, który może zostać zinterpretowany jako złamanie Kodeksu Postępowania, będzie poddany dalszemu sprawdzeniu. Stosujemy zasadę domniemania niewinności – Użytkownik będzie mógł wyjaśnić swoje postępowanie, zanim podejmiemy jakiekolwiek działania.
  • Wszystkie kary będą nakładane niezwłocznie, zależnie od stopnia przewinienia, okoliczności i historii Konta.
  • Wszelka korespondencja między Użytkownikiem i obsługą klienta pozostaje prywatna. Nie zostanie przekazana innym Użytkownikom, chyba że wymaga tego prawo.
   1 people found this helpful
  Share this post

 2. #2
  Ubi-Lilpwnd's Avatar Community Representative
  Join Date
  Jun 2017
  Posts
  1,683
  Polityka dyscyplinarna
  Ubisoft pragnie stworzyć środowisko przyjazne dla użytkowników, zarówno w grze, jak i na forum i stronie internetowej. Może jednak nastąpić złamanie Kodeksu Postępowania. Wówczas obsługa klienta przyjrzy się sytuacji i dołoży wszelkich starań, aby traktować związane ze sprawą osoby w sposób uczciwy i sprawiedliwy. Zależnie od tego, jak poważne odstępstwo od regulaminu nastąpiło, oraz zależnie od historii Użytkownika obsługa klienta może podjąć następujące działania:

  • Możliwy jest całkowity brak konsekwencji.
  • Użytkownikowi łamiącemu regulamin może zostać wysłane ostrzeżenie. W takim wypadku Użytkownik otrzyma powiadomienie na swój adres e-mail wraz z powodem otrzymania ostrzeżenia. Przewinienie zostanie odnotowane w koncie Użytkownika.
  • Postęp w grze Użytkownika może zostać cofnięty do poprzedniego stanu, jeśli postęp został uzyskany w sposób łamiący Kodeks Postępowania. Kara zostanie odnotowana na Koncie, a na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość opisująca szczegóły zdarzenia oraz nałożoną karę.
  • Użytkownik może zostać zawieszony na okres 3 dni lub dłuższy lub zostać permanentnie zbanowany. Kara zostanie odnotowana na Koncie, a na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość opisująca szczegóły zdarzenia, nałożoną karę oraz okres blokady Konta Użytkownika.
  • Konto Użytkownika może zostać zamknięte. Oznacza to, że dostęp do gry będzie zablokowany na czas nieokreślony. Na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość opisująca szczegóły zdarzenia oraz nałożoną karę.

  Poniżej wymieniono przykłady zachowań, które mogą skutkować zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do gry sieciowej lub ograniczeniem gry w inny sposób. Właściwa kara może różnić się od tych wymienionych wyżej i zależy od stopnia przewinienia. Każda sprawa będzie rozpatrywana osobno.

  • Oszukiwanie / Modyfikacje / Hakowanie: Gracz korzysta ze zmodyfikowanej lub nieautoryzowanej wersji klienta gry lub innego oprogramowania, co zapewnia mu nieuczciwą przewagę nad innymi graczami (wallhack, aimhack itp.) lub utrudnia rozgrywkę innym graczom.
   • Maksymalną karą jest permanentny ban przy pierwszym przewinieniu.

  • Obraźliwy język lub zachowanie / Groźby: Używanie lub publikowanie (publiczne/prywatne forum, prywatny czat lub VOIP) języka i treści łamiących Kodeks Postępowania.
   • Pierwsze przewinienie: ostrzeżenie
   • Kolejne przewinienia: tymczasowy lub permanentny ban Konta (tylko PC) i tymczasowy lub całkowity ban konta na forum, jeśli przewinienie dotyczyło forum.

  • Nękanie: Nękanie innych graczy w formie werbalnej lub pisemnej, w grze bądź poza nią (publiczne/prywatne forum, prywatny czat lub VOIP).
   • Pierwsze przewinienie: ostrzeżenie
   • Kolejne przewinienia: tymczasowy lub permanentny ban.

  • Nadużycia: Wywoływanie i wykorzystywanie błędów i glitchów lub obchodzenie zasad gry w celu zyskania przewagi bądź pominięcia wymaganych etapów gry.
   • Pierwsze przewinienie: ostrzeżenie
   • Drugie przewinienie: tymczasowe zawieszenie
   • Kolejne przewinienia: permanentny ban.

   Czas trwania zawieszenia zależy od decyzji Ubisoft, a każda sprawa będzie rozpatrywana osobno.
  • Reklamy / Spam: Utrudnianie rozmowy dla celów osobistych lub komercyjnych przez wielokrotne zamieszczanie treści o podobnym charakterze.
   • Pierwsze przewinienie: ostrzeżenie
   • Kolejne przewinienia: tymczasowy lub permanentny ban.

  • Phishing / Oszustwa: Jakiekolwiek próby oszustwa lub wprowadzenia w błąd innych graczy dla zysku osobistego lub materialnego, w tym: wyłudzanie danych osobowych, numerów kart kredytowych itp.
   • Maksymalną karą jest permanentny ban przy pierwszym przewinieniu.

  Czas trwania zawieszenia zależy od decyzji Ubisoft, a każda sprawa będzie rozpatrywana osobno.
  Właściwa kara może różnić się od tych wymienionych wyżej i zależy od stopnia przewinienia. Każda sprawa będzie rozpatrywana osobno.

  Odwoływanie się od kary
  Jeśli masz pytania lub chcesz się odwołać od kary nałożonej na konto, wyślij zgłoszenie, używając opcji kontaktu na stronie obsługi klienta. Pamiętaj, aby załączyć wszystkie niezbędne informacje. Odpowiemy na pytania najszybciej, jak to możliwe.

  Prosimy o przestrzeganie Kodeksu Postępowania:
  Pomóż nam w tworzeniu przyjaznego środowiska na stronie, w grze i na forum. Zachowuj się zgodnie z Kodeksem Postępowania i zachęcaj innych, aby robili tak samo. Jeśli natkniesz się na Użytkowników, którzy nie zapoznali się z Kodeksem Postępowania, poproś ich, aby go przeczytali.
   1 people found this helpful
  Share this post