W czwartek, 21 czerwca będzie przeprowadzona przerwa techniczna na platformie PC.
Przewidywana długość przerwy to 10 minut.
Poniżej można znaleźć godziny, w których będzie ona przeprowadzana i w których serwisy online nie będą dostępne.

17:15-17:25 CEST

Lista zmian:
- Poprawka błędu przeładowywania broni
- Poprawka nieprawidłowego odrzutu broni