W piątek, 29 czerwca będzie przeprowadzona przerwa techniczna na platformie PC.
Przewidywana długość przerwy to 10 minut.
Poniżej można znaleźć godziny, w których będzie ona przeprowadzana i w których serwisy online nie będą dostępne.

15:00-15:10 CEST