W piątek, 29 czerwca obędzie się przerwa techniczna na platformie Xbox One.
Przewidywana długość przerwy to 30 min.
Poniżej można znaleźć godziny, w których będzie ona przeprowadzana i w których serwisy online nie będą dostępne.

16:00-16:30 CEST

Lista aktualizacji:
- Aktualizacja 2.1