Pierwszy serwer testowy Operacji Grim Sky zostanie uruchomiony już dzisiaj, w środę 26 września.
Data zamknięcia serwera będzie ogłoszona w pźniejszym terminie.

Poniżej znajdziecie listę zmian i poprawek, ktre będą testowane podczas tej fazy.

Zmiany w rozgrywce:
  • Od teraz zdolności specjalne Montagne oraz Plusa będą automatycznie włączone po ich aktywacji
  • Umieszczenie rozstawialnej tarczy prostopadle w pobliżu okna nie zablokuje akcji przeskoku dla niektrych okien [zmiany w toku*]
  • Pociski OTs-03 nie mogą przenikać przez barykadę Castle (OTs-03 Glaza nie niszczy Armor Panel Castle)
  • Włączanie / wyłączanie przewijania myszy w celu wymiany broni zostało z powrotem dodane to opcji kontrolowania

*zmiany dla wszystkich okien są dodawane jedna po drugiej

Listę poprawek dla błędw można znaleźć tutaj.