W środę, 26 września będzie przeprowadzona przerwa techniczna na platformie PC.
Przewidywana długość przerwy to 15 minut.
Poniżej można znaleźć godziny, w których będzie ona przeprowadzana i w których serwisy online nie będą dostępne.

16:00-16:15 CEST