W czwartek, 18 października będzie przeprowadzona przerwa techniczna na platformie PC.
Przewidywana długość przerwy to 20 minut.
Poniżej można znaleźć godziny, w których będzie ona przeprowadzana i w których serwisy online nie będą dostępne.

16:00-16:20 CEST