Czy działa to jeszcze (Initiates/ Aplikacja Towarzysząca)? Jak prbuje się podłączyć to traci połączenie z serwerem.