Po premierze bety wieloosobowego trybu PvP na komputerach PC udostępniamy nowy tryb także na konsolach! Jednocześnie implementujemy w nim te same usprawnienia, które wprowadzaliśmy do wersji na PC przez ostatnie dwa tygodnie trwania bety wieloosobowego trybu PvP.

NAPRAWIONE BŁĘDY I USPRAWNIENIA
• Poprawiono stabilność gry i usunięto wiele błędów powodujących jej zawieszanie.
• Naprawiono problemy z matchmakingiem, interfejsem, zdobywaniem punktów i listami odtwarzania w wieloosobowym trybie PvP.
• Naprawiono problemy z połączeniem i błędami routera.
• Naprawiono błędy w tłumaczeniu nazw nagród w sezonie 3.
• Naprawiono problemy z wyświetlaniem elementów świata oraz interfejsu w wiosce X Games.
• Naprawiono błędny odczyt działań gracza na drugiej półrurze (wyzwania X Games).
• Naprawiono błąd sterowania w wyzwaniu „Podróż”.
• Rozwiązano problem z wyzwaniem „Cross” w dodatku „Droga do Olimpiady”.