Niedługo będzie przeprowadzona przerwa techniczna na platformie PC.
Poniżej można znaleźć godziny, w których będzie ona przeprowadzana i w których serwisy online nie będą dostępne.

19:30-20:00 CEST