W poniedziałek, 17 grudnia będzie przeprowadzona przerwa techniczna na platformie PC.
Przewidywana długość przerwy to 20 minut.
Poniżej można znaleźć godziny, w których będzie ona przeprowadzana i w których serwisy online nie będą dostępne.

15:00-15:20 CEST

Lista aktualizacji Y3S4.1