Niedługo będzie przeprowadzona przerwa techniczna na platformie PC.
Poniżej można znaleźć godziny, w których będzie ona przeprowadzana i w których serwisy online nie będą dostępne.

15:00-15:20 CEST

Wprowadzona będzie aktualizacja R3S4.2.