1. Misje
a. Naprawiono błąd, który powodował, że gracz zachowywał część broni w swoim ekwipunku podczas określonych misji.
b. Dodano brakujące efekty podwodne w niektórych misjach.
c. Naprawiono błąd, który powodował, że postaci sterowane przez komputer potrafiły się zaciąć podczas wykonywania określonych czynności.
d. Naprawiono błąd, który powodował, że postaci sterowane przez komputer uciekały zbyt wcześnie w określonej misji.
e. Naprawiono błąd, który umożliwiał wejście do pokoju VIP-ów z innej lokacji.
f. Naprawiono błąd, który powodował, że kończenie dwóch określonych misji w tym samym czasie uniemożliwiało ukończenie jednej z nich.
g. Naprawiono błąd, który powodował, że klient odradzał się w podłodze, jeśli dołączył do gry w nieodpowiednim momencie podczas określonej misji.
h. Naprawiono błąd, który powodował, że gracz nie otrzymywał wiadomości radiowych w określonych okolicznościach.
i. Naprawiono błąd, który powodował, że gracz mógł zobaczyć broń BN-a, przenikając przez jego model w określonej misji.
j. Naprawiono błąd, który uniemożliwiał ukończenie misji, jeśli w tym samym czasie aktywna była inna misja.
k. Naprawiono błąd, który powodował, że nie wyświetlała się wiadomość ostrzegawcza, kiedy sojusznik potrzebował pomocy w określonej misji.
l. Naprawiono błąd, który powodował, że gracz mógł utknąć na zewnątrz bazy podczas określonej misji.
m. Naprawiono błąd, który mógł powodować, że misja nie kończyła się niepowodzeniem i restartem, nawet jeśli spełniono określone warunki.
n. Naprawiono błąd, który powodował znikanie shaderów, jeśli gracz załadował grę po niepełnej instalacji.
o. Naprawiono błąd, który powodował pojawianie się na ekranie ładowania tekstu debugowania zamiast wskazówki z alternatywnym sterowaniem.

2. Baza
a. Dostosowano warunki wypowiadania kwestii przez niektórych BN-ów w bazie.

3. Świat
a. Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre zwłoki nie replikowały się prawidłowo u klienta.
b. Naprawiono błąd, który powodował podstawienie alarmu wewnątrz innego rekwizytu w określonej lokacji.
c. Naprawiono błąd, który powodował, że drzewa i kamienie znikały, a następnie pojawiały się na nowo w określonej lokacji.

4. Interfejs użytkownika
a. Naprawiono błąd, który powodował, że czerwone ikony wrogów nieprawidłowo wyświetlały się na kompasie.
b. Naprawiono błąd, który powodował, że klient otrzymywał powiadomienie, jakby mógł ulepszać infrastrukturę w bazie.
c. Poprawiono ikony niektórych nagród z wypraw.
d. Naprawiono błąd, który powodował znikanie ikony interakcji.
e. Naprawiono błąd, który mógł powodować, że niektóre ekrany powitalne nie znikały z ekranu klienta.
f. Naprawiono błąd, który umożliwiał klientowi podglądanie paska życia hosta, kiedy host był bliski śmierci.
g. Naprawiono błąd graficzny, który powodował nieprawidłowe wycentrowanie paska życia.
h. Naprawiono błąd, który powodował, że panele postępu znikały, kiedy przybliżało się mapę.
i. Naprawiono błąd, który powodował, że funkcja przetwarzania tekstu na mowę utrudniała poruszanie się po niektórych menu.
j. Naprawiono błąd, który powodował, że wskaźniki ukrycia pozostawały na ekranie nawet po śmierci przeciwnika.

5. Dźwięk
a. Naprawiono błąd, który powodował, że dźwięk z menu głównego odgrywany był w innych menu.

6. Rozgrywka
a. Naprawiono szereg problemów z nagrodami Ubisoft Club.
b. Naprawiono błąd, który powodował, że określony pojazd nie był dostępny w menu sklepu.
c. Naprawiono błąd, który uniemożliwiał klientowi wykonywanie eliminacji.
d. Naprawiono błąd, który powodował, że magazynek określonej broni hosta przenikał przez jego ciało.
e. Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre efekty wybuchów były zbyt jaskrawe przy włączonych ustawieniach HDR.
f. Naprawiono błąd, który powodował zastąpienie informacji z kombinezonu do szybowania podczas przełączania koła broni przy swobodnym spadku.
g. Naprawiono błąd, które uniemożliwiał graczowi tworzenie apteczek, jeśli zmienił układ sterowania w kontrolerze.

7. Uzbrojenie
a. Naprawiono błąd, który mógł uniemożliwiać graczowi używanie broni do walki wręcz.
b. Poprawiono tekstury i efekty specjalne niektórych broni.
g. Naprawiono błąd, które uniemożliwiał graczowi ulepszenie określonej broni.

8. Tryb fotograficzny
a. Naprawiono błąd, który wpływał na szybkość gry poprzez zmianę pory dnia w trybie fotograficznym w określonej misji.

9. BN
a. Naprawiono błąd, który powodował, że oczy Timbera nocą wydawały się różne.

10. Lokalizacja
a. Naprawiono błąd, który powodował przywracanie domyślnej wartości wielkości tekstu.

11. Trofea
a. Zaktualizowano nazwy niektórych trofeów.

12. Współpraca
a. Naprawiono problemy z łącznością związane z odłączeniem i ponownym podłączeniem kabla LAN.

13. Stabilność gry
a. Naprawiono kilka problemów ze stabilnością rozgrywki.
b. Naprawiono problemy ze stabilnością związane z nagrodami za ekspedycje.
c. Naprawiono problem ze stabilnością związany z określonymi strojami.
d. Naprawiono problem ze stabilnością związany z systemem łupów.
e. Naprawiono problem, który mógł wystąpić po powrocie do menu tytułowego z PlayStation™Store.