Typ błędu: Przedmiot
Nazwa błędu: Rękawice Alpha Bridge
Opis: Wiemy o błędzie, przez ktry rękawice AlphaBridge mogą dodawać nieodpowiednie atrybuty bądź też nie dodawać ich wcale.
Czy to eksploit: Nie
Status: NAPRAWIONO