Typ błędu: Przedmiot
Nazwa błędu: Szturmowiec + rekalibracja
Opis: Rekalibracja szturmowca powinna być możliwa
Czy to eksploit: Nie
Status: NAPRAWIONO