Niedługo będzie przeprowadzona przerwa techniczna na platformie PC.
Poniżej można znaleźć godziny, w których będzie ona przeprowadzana i w których serwisy online nie będą dostępne.

18:30-18:50 CEST

Wprowadzone zmiany:
- Crash fix
- poprawka dla spadków FPS