Typ błędu: Rozgrywka
Nazwa błędu: Skan Pulsem
Opis: Wiemy o błędzie, przez który zdolność Pulsu nie zawsze zeskanuje wszystkich przeciwników w promieniu zasięgu.
Czy to eksploit: Nie
Status: NAPRAWIONO