Obejrzałem zapowiedzi zmian w mechanikach rozgrywki, które mają zostać wprowadzone w następnej aktualizacji [update 6] w październiku. Muszę przyznać że rzeczywiście widać że twórcy pracują nad poprawą aktualnych bolączek gry, szczególnie tych związanych z endgame'm. Dlatego chciałbym się podzielić się moimi spostrzeżeniami i propozycjami poprawy mechanik, które aktualnie mają problemy w użyteczności lub nie wykorzystują pełni swojego potencjału.

Na początek podam propozycję wymagające najmniejszych ingerencji w obecne mechaniki.
Propozycje:

1. Wprowadzenie ujednolicenia dla przedmiotów topowych (żółtych/złotych) o klasie/poziomie wyposażenia (gear score) = 500, podobnie jak to miało miejsce w przypadku przedmiotów egzotycznych, czyli dla ich statystyki podstawowej (obrażenia dla broni, pancerz dla elementów wyposażenia) do maksymalnej wartości z obecnie występującego zakresu. Innymi słowy żeby przedmioty o klasie wyposażenia 500 zawsze miały tą samą maksymalną statystykę obrażeń/pancerza. Zmniejszyłoby to randomizację w ramach endgame'owego wyposażenia, która obecnie niepotrzebnie wydłuża czas na zdobycie oczekiwanych przedmiotów, co wpłynęło by na zwiększenie satysfakcji z rozgrywki. Dotyczy to szczególnie elementów wyposażenia na których występuje dużo randomizowanych statystyk, co zacznie utrudnia i wydłuża czas na zdobycie oczekiwanego układu statystyk, a co dopiero uzyskania zadowalających ich wartości.
Dodatkowo wprowadzenie dwóch nowych schematów (blueprints): 1 dla broni oraz 1 dla elementów wyposażenia, pozwalających na podniesienie klasy wyposażenia do 500 dla przedmiotów z przedziału 490+, kosztem odpowiedniej ilości materiałów (oraz np. poświęceniem broni/elementu wyposażenia tego samego typu/rodzaju na poziomie 500 jako dodatkowy koszt). Ujednoliciłoby to przydatność przedmiotów niższej klasy jak i sam poziom klasy wyposażenia wśród endgame'owych graczy.

2. W przypadku posiadania średniego poziomu wyposażenia 490+ wyeliminowanie wypadania przedmiotów o niższym typie niż topowe (żółte/złote) z losowego 'dropu', czyli przeciwników i skrzynek, zarówno w misjach jak i otwartym świecie. Jedyny wyjątek to gwarantowany 'drop' w ramach poziomu trudności misji. Aktualnie dla endgame'owych graczy wypadanie przedmiotów 'fioletowych' jest irytujące z racji ich bezużyteczności na tym poziomie rozgrywki.

Wszystkich, którym spodobały się moje propozycje zapraszam do wsparcia pod tematem oraz dyskusji. Dziękuje.