Dlaczego gra od tak bardzo długiego czasu nie ma poprawek związanych z brakiem możliwości uruchomienia na Windows 10 ?
Dlaczego dystrybutor nie umieszcza ostrzeżenia, że gra nie współpracuje z aktualnym Windows 10 ?
Dlaczego wadliwy produkt jest sprzedawany w niezmienionej postaci od ponad roku podczas gdy w opisie wymagań widnieje ciągle m.in. Windows 10 ?
Dlaczego ignorowane są zgłoszenia użytkowników, którzy nabyli wadliwy produkt przez co ponieśli stratę ?
Dlaczego dystrybutor nie podjął żadnych oficjalnych prób doprowadzenia sprzedawanego produktu cyfrowego do przywrócenia jego funkcjonalności, stanu zgodnego z zawartą umową sprzedaży ?

Mógłbym długo wymieniać. Mamy pierwszy dzień 2020 roku, 14 stycznia Microsoft kończy wsparcie dla Windows 7 a Ubisoft nie wyciągnął wniosków.

Z mojej perspektywy nie jest to już nawet postawa lekceważąca za strony Ubisoftu.
Jest to jawne łamanie prawa unijnego dotyczącego ochrony konsumentów.