Search:

Tag: rekompensata

Search Search took 0.00 seconds.
  1. Rekompensata za Usterkę Usług Sieciowych [30.03]

    Started by UBI-Zuzu, 03-30-2017 / Last Comment 04-27-2017, 06:09 AM
  2. Jak odpowiadamy na awarię, które pojawiły się w czasie ostatniego weekendu

    Started by UBI-Zuzu, 02-28-2017 / Last Comment 02-28-2017, 12:13 PM
  3. Rekomensata za brakujące Dzienne Misje i na poziomie Trudnym i Wyzwania

    Started by UBI-Zuzu, 04-22-2016 / Last Comment 04-22-2016, 12:58 PM